Du học Pháp có những học bổng toàn phần nào?

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khuyến khích các bạn sinh viên Việt Nam đi du học tại Pháp thông qua hai chương trình học bổng lớn.

1. Chương trình học bổng chất lượng cao:

Học bổng dành cho các sinh viên Việt Nam muốn theo học tại các trường đại học và trường lớn của Pháp ở hai bậc học: thạc sĩ năm thứ 2 và tiến sĩ.

Các lĩnh vực được ưu tiên là :

  • khoa học cơ bản ;
  • đào tạo kỹ sư ;
  • kinh tế và quản lý
  • luật và khoa học chính trị

Để biết thêm chi tiết, tải quy định của học bổng chất lượng cao năm 2011 (tài liệu pdf – tiếng Pháp)

2. Học bổng đồng tài trợ

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hỗ trợ các chương trình học bổng của các cơ quan, công ty của Việt Nam và Pháp thông qua việc tài trợ các học bổng bảo hiểm xã hội (giúp sinh viên được hưởng quy chế dành cho những người được học bổng của chính phủ Pháp). Các cơ quan và công ty đối tác tài trợ tối thiểu trợ cấp sinh hoạt phí.

Đại sứ quán Pháp còn đồng tài trợ cho chương trình học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và chương trình Mekong 1000.

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798