4 thay đổi quan trọng của chương trình định cư Express Entry của Canada áp dụng từ 19/11/2016

Express Entry là chương trình định cư Canada theo diện lao động dành cho những cá nhân có trình độ cao và có khả năng đóng góp cao nhất cho kinh tế Canada. Vừa qua, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ra thông báo về một số thay đổi trong cách tính điểm hệ thống Express Entry.

Các thay đổi bắt đầu có hiệu lực vào ngày 19/11/2016, là một phần trong một số những nỗ lực cải tiến Chính phủ Canada hệ thống định định cư, nhằm  mang lại những thay đổi cho một hệ thống nhập cư công bằng hơn, đáp ứng nhu cầu đang tăng và đảm bảo tăng trưởng kinh tế lâu dài.

Tìm hiểu thêm về Du học Canada: https://duhoctoancau.com/du-hoc-canada/

express study canada Những thay đổi quan trọng của express study canada năm 2017

 Tóm tắt những thay đổi quan trọng nhất của Express Entry:

 1. Học tập tại Canada: Bằng cấp tại Canada sẽ có điểm cao hơn bằng cấp tương đương ngoài Canada 15 hoặc 30 điểm.

 2. Việc làm: Job offers hợp lệ sẽ có thể giúp cộng 50 hoặc 200 điểm.

 3. Thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ: tăng từ 60 ngày lên 90 ngày

 4. Phạm vị áp dụng: Thay đổi áp dụng cho cách tính điểm trong hệ thống Express Entry và ảnh hưởng đến các chính sách xin định cư Canada theo chương trình Express Entry, bao gồm:

– Federal Skilled Worker Class
– Federal Skilled Trades Class
– Canadian Experience Class

 Cách tính điểm trong hệ thống Express Entry áp dụng trong thời gian 01.01.2015 – 19.11.2016 không có sự ưu tiên dành cho người học trong Canada. Tuy nhiên, theo cách tính điểm mới trong hệ thống Express Entry áp dụng từ 19.11.2016, người tốt nghiệp tại Canada sẽ được cộng thêm điểm so với bằng cấp cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tương đương ở ngoài Canada. Hai nhóm có liên quan và được ưu tiên là:

– Nhóm skill level A (NOC A): Người tốt nghiệp bậc đại học, thạc sĩ, hoặc tiến sĩ tại Canada sẽ được cộng thêm 30 điểm. Nói cách khác, người tốt nghiệp đại học tại Canada sẽ được cao hơn 30 điểm so với một người tương tự tốt nghiệp đại học ngoài Canada.
– Nhóm skill level B (NOC B): Người tốt nghiệp Diploma hoặc chứng chỉ postgraduate tại Canada sẽ được cộng thêm 15 điểm.

Tổng kết

Các bước cơ bản của Canada Express Entry - Theo www.cic.gc.ca

Các bước cơ bản của Canada Express Entry – Theo www.cic.gc.ca

Những thay đổi này hỗ trợ cho Chiến lược Tay nghề toàn cầu, đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế, đổi mới nền kinh tế và giúp đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Những người nhập cư có tay nghề cao, chẳng hạn như những người nộp hồ sơ qua hệ thống Express Entry, giúp tăng khả năng cạnh tranh của Canada trong thị trường lao động toàn cầu và có thể nhanh chóng đóng góp cho nền kinh tế và xã hội của Canada. Họ giúp tạo ra việc làm, thúc đẩy sự đổi mới và đem lại các cơ hội có lợi cho tầng lớp trung lưu của Canada.

-Ngoc Nguyen tổng hợp-
Du Học Toàn Cầu ASCI

Các bài có thể bạn quan tâm về Canada:
>> Scotiabank Student Gic Program
>> Hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn vào sân bay Canada
>> Quy định về khám sức khỏe dành cho du học sinh tại Canada

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798