Scotiabank Student Gic Program (SSGP) - Hướng Dẫn Chi Tiết Chương Trình Chứng Thư Đầu Tư Bảo Đảm Của Ngân Hàng Scotia Canada Dành Cho Sinh Viên

huong-dan-Scotiabank-Student-Gic-Program

Các trường cao đẳng, học viện, đại học Canada và các cơ quan cấp visa của Canada đã lập ra Canada Express Study Program (Chương trình Du Học Cấp Tốc của Canada). Chương trình này được ngân hàng Scotia hỗ trợ thông qua một chương trình gọi là SSGP. Chương trình được thiết kế để giúp các sinh viên Việt Nam như bạn theo đuổi giấc mơ du học tại Canada của mình. Hiện nay Scotiabank là cơ quan tài chính lớn duy nhất của Canada có cung cấp chương trình này tại Việt Nam.

Hiện tại, Scotiabank là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Canada, phục vụ cho hơn 23 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Khi bạn giao dịch với ngân hàng Scotia, bạn sẽ tiếp cận với trên 1,000 chi nhánh và gần 4,000 máy rút tiền tự động (ATMs) trên toàn quốc Canada, vì vậy bạn sẽ dễ dàng tìm được một chi nhánh hoặc một máy rút tiền gần trường học hoặc nơi cư ngụ của bạn.

I. Nộp đơn Chương trình Chứng Thư Đầu tư Bảo đảm của Ngân hàng Scotiabank dành cho Sinh viên (Scotiabank Student GIC Program)

Tiến trình nộp đơn của bạn như sau:

1, Nộp đơn trực tuyến trên mạng, việc này nhanh chóng, và dễ dàng!

Hãy dùng trang mạng Scotiabank Student GIC Program, để hoàn tất và nộp đơn GIC trực tuyến của bạn. Trong vòng vài phút, ngân hàng Scotia sẽ gửi một email (thư điện tử) với đường nối mạng để bạn đăng ký với Dịch vụ Thư tín Bảo mật của Ngân hàng Scotia (Scotiabank Secure Email Service). Email sẽ được gửi từ địa chỉ ems@scotiabank.com đến địa chỉ email cá nhân mà bạn cung cấp trong Đơn. Hãy làm theo các chỉ dẫn trong email này để tiếp cận Scotiabank Secure Email Service để đăng ký dịch vụ này, bằng cách dùng cùng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp trong đơn SSGP của mình. Dịch vụ này bảo đảm tất cả các sự liên lạc giữa ngân hàng Scotia và bạn, kể cả thông tin cá nhân và bí mật của bạn sẽ được bảo mật.

Đồng thời, ngân hàng sẽ lập tức cứu xét đơn của bạn và gửi cho bạn một email bảo mật thứ nhì với số Tài khoản Đầu tư của ngân hàng Scotia (Scotiabank Investment Account) của bạn và các chi tiết để bạn chuyển tiền. Sau đó bạn có thể chuyển tiền vào tài khoản đầu tư mới của mình. Việc chuyển tiền quốc tế mất khoảng 5 ngày làm việc để tới tay ngân hàng Scotia. Xin kiểm tra với ngân hàng chuyển tiền tại địa phương bạn để biết khung thời gian cụ thể.

Khi nhận được tiền chuyển của bạn, ngân hàng Scotia sẽ chuyển tiền vào tài khoản đầu tư Scotiabank của bạn và gửi bạn một email với “Xác nhận Hướng dẫn Đầu tư (Investment Directions Confirmation)” mà bạn sẽ dùng để nộp đơn xin giấy phép du học.

Khi bạn đã có giấy phép du học và đã đến Canada, hãy làm một cuộc hẹn với một chi nhánh của ngân hàng Scotiabank mà bạn chọn và kích hoạt tài khoản của mình. Sau khi đã xác nhận căn cước / chứng minh thư của bạn, ngân hàng sẽ mở một trương mục Ký Thác cá nhân và ký thác số tiền $2,000 CAD đầu tiên cộng thêm bất cứ tiền lời nào tích lũy được vào Tài khoản Đầu tư Scotia của bạn. Số tiền $8,000 CAD còn lại sẽ được đầu tư vào Chứng thư Đầu tư Bảo đảm – Đầu Tư Bảo Đảm và Được Tối Ưu Hóa Tiền Lời (Guaranteed Income Optimizer, viết tắt GIO) – thời hạn một năm – với tiền trả cố định đều đặn hàng tháng ký thác vào Trương mục Lợi thế Ngân hàng của Sinh viên (Student Banking Advantage Plan).

2, Chuyển tiền vào tài khoản mới của bạn:

Để hoàn tất việc thiết lập tài khoản GIC dành cho sinh viên của ngân hàng Scotia (Scotiabank Student GIC) của mình, bạn sẽ được yêu cầu phải nộp $10,000 CAD cho ngân hàng Scotia để cho vào Scotiabank Investment Account của bạn, cộng thêm $200 CAD tiền lệ phí hành chánh, tổng cộng là $10,200 CAD.
Tiền gửi đến để cho vào GIC với Scotiabank của bạn tại Canada phải được gửi từ một trương mục ngân hàng đứng tên của bạn (hoặc đứng chung với cha mẹ của bạn) tại Việt Nam. Tiền chuyển ngân từ trương mục ngân hàng của các phía thứ ba (ví dụ trương mục của riêng cha mẹ, của thân nhân và/hoặc của bạn bè) sẽ bị từ chối.
- Tiền từ các nguồn khác chẳng hạn như Money Exchange House (Cơ quan Hối đoái Tiền tệ), Money Transfer Services (Các Dịch Vụ Chuyển Ngân), và Third Party Services (Các Dịch Vụ Phía Thứ Ba) sẽ bị từ chối.
- Chỉ những ngân hàng được chấp thuận bởi các cơ quan chính quyền Quản lý Tài chánh tại Việt nam mới có thể chuyển ngân sang Canada. Hãy kiểm lại với ngân hàng nơi bạn có tài khoản để xác nhận họ sẽ có thể xúc tiến chuyển tiền.
- Các ngân hàng trung gian thường tính lệ phí chuyển tiền điện tử. Xin báo với ngân hàng của bạn tại Việt Nam là Scotiabank phải nhận đủ $10,200 CAD và bất cứ các khoản lệ phí/ chi phí nào (ví dụ chuyển tiền điện tử) là phải do bạn trả trước khi tiến hành việc chuyển tiền.
Khi bạn đến Canada:

Khi bạn đến Canada, hãy đến bất cứ một chi nhánh nào trong số hơn 1,000 chi nhánh của ngân hàng Scotia để mở một trương mục ký thác cá nhân và để mua GIC của bạn. Xin hãy mang theo với bạn: giấy xác nhận Chỉ dẫn Đầu tư (Investment Directions), hộ chiếu hợp lệ của quốc gia bạn, Thư ghi danh nhập học với một Cơ sở Giáo dục của Canada (hoặc một thẻ căn cước sinh viên), Giấy Phép Du Học (như mẫu IMM 1442) và Thư Chào Mừng (Welcome Letter) của bạn.

3, Lập kế hoạch cho việc cư ngụ tại Canada:

Trách nhiệm của bạn là phải bảo đảm có đủ tiền để trang trải cho các chi phí sinh hoạt của mình. Việc trả tiền được sắp xếp theo lịch trình để bạn sẽ nhận được $2,000 lần đầu tiên bạn đến ngân hàng.

Canada là một quốc gia rất rộng lớn, vì vậy chi phí có thể thay đổi một cách đáng kể tùy nơi bạn sống và có thể khác với những gì mà bạn từng quen thuộc. Trong trường hợp bạn tin rằng các chi phí cho cuộc sống của mình sẽ nhiều hơn số tiền được hoàn trả hàng tháng từ GIC của mình, bạn có thể nghĩ đến việc mang thêm theo tiền với mình khi bạn đến Canada.

II. Làm Gì Khi Giấy Phép Du Học Của Bạn Bị Từ Chối Hoặc Bị Hủy Bỏ?

Những điều bạn cần biết trước khi yêu cầu xin trả lại tiền
Để nộp đơn xin trả lại tiền:
Việc trả toàn bộ số tiền vốn còn lại trong Trương mục Đầu tư hoặc từ GIC của bạn không thể thực hiện trước Ngày Đáo Hạn (Maturity Date) trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi bằng chứng rằng:
1. Giấy Phép Xin Du Học của bạn đã bị từ chối; hoặc
2. Đơn xin nhập học với một Cơ sở Giáo dục của Canada đã bị từ chối; hoặc
3. Bạn đã rút đơn ghi danh với một Cơ sở Giáo dục của Canada trước khi hoặc sau khi bạn đến Canada.
Tiến trình:
Bạn có thể điền Đơn Xin Trả Lại Tiền (Refund Application) trực tuyến trên mạng, đơn có sẵn tại đây: www.scotiabank.com/vietnamstudents.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các chi tiết như số Trương mục Đầu tư của bạn với ngân hàng Scotia, các chi tiết tài khoản để chuyển tiền điện tử cho việc trả lại tiền và, nếu tùy trường hợp, con số hồ sơ của bạn và lý do của việc yêu cầu trả lại tiền.
Ngân hàng Scotia sẽ xác nhận việc Giấy Phép Xin Du Học của bạn đã bị từ chối hoặc hủy bỏ với các Cơ quan Cấp visa của Canada tại Việt Nam. Khi việc xác nhận đã hoàn tất, ngân hàng Scotia sẽ trả lại số tiền vốn còn nợ cộng với bất cứ số tiền lời nào tích lũy được từ tiền vốn. Sau khi đã chuyển tiền cho ngân hàng của bạn tại Việt Nam, Scotiabank sẽ cung cấp cho bạn xác nhận bằng email gửi bảo mật trong đó có con Số Kiểm Soát Nội Bộ (Internal Control Number, viết tắt ICN). Bạn có thể dùng con số ICN này để theo dõi về tình hình chuyển tiền với ngân hàng của bạn tại Việt Nam nếu cần.

LƯU Ý: Ngân hàng Scotia sẽ chỉ gửi trả lại tiền ký thác vào một trương mục ngân hàng tại quốc gia của bạn và do chính bạn đứng tên trương mục đó (hoặc đứng tên chung với cha mẹ của bạn) theo như được ghi trong tài khoản đầu tư của bạn với ngân hàng Scotia. Việc chuyển ngân quốc tế có thể phải mất đến năm (5) ngày làm việc hành chính để tiền vào trương mục của bạn.
Xin lưu ý:
- Việc trả lại tiền có thể phải mất đến bốn (4) tuần tính từ ngày ngân hàng Scotia của Canada nhận được Đơn Xin Trả Lại Tiền đã được điền đầy đủ và điền đúng. Nếu phải thực hiện bất cứ việc chỉnh sửa nào, thì việc trả lại tiền có thể bị chậm trễ.
- Lệ phí giải quyết đơn và/hoặc lệ phí hành chính sẽ không được hoàn trả.
- Các khoản phí khác có thể được tính thêm bởi các ngân hàng trung gian trong lúc trả lại tiền. Trách nhiệm của người nộp đơn là phải trả tất cả các chi phí phụ phát sinh cho việc trả lại tiền.

Tư vấn viên chị Ngọc

-----

Ngoc Nguyen Biên Soạn
duhoctoancau.com

Các bài viết có thể bạn quan tâm:
>> Quy định về làm thêm tại Canada
>> Những thay đổi quan trọng về chính sách Visa Úc từ 1/7/2016
>> Hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn vào sân bay Canada

Đặt lịch tư vấn

duhoctoancau.com - Đơn vị tư vấn du học chuyên sâu về định hướng nghề nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong hoàn thiện hồ sơ thủ tục giúp các cá nhân du học thành công. 
Hãy nhanh chóng liên hệ với duhoctoancau.com theo Hotline 0944.788.798 hoặc nhấn nút đăng ký tư vấn để nhận tư vấn lộ trình du học tiết kiệm - hiệu quả ngay hôm nay.
Địa chỉ liên hệ:
  71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  77 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, HCM

Điểm đến du học phù hợp với bạn?

Những điều cần biết

Bạn có nhận thấy con mình nằm trong số các trường hợp dưới đây:

 • Lựa chọn nghề theo sở thích và nhu cầu thị trường
 • Định hướng nghề theo ý muốn và truyền thống gia đình
 • Lựa chọn ngành học theo tiêu chuẩn “đủ điều kiện đầu vào”

Và kết quả là:

 • Thất nghiệp, loay hoay tìm việc khi nhu cầu thị trường thay đổi
 • Dễ chán nản vì nhận ra công việc không như tưởng tượng
 • Không đủ đam mê,nhiệt huyết để theo nghề và vươn tới thành công.

Hơn 15 năm trăn trở với hướng nghiệp, đặc biệt là khi tiếp cận với nhiều chương trình hướng nghiệp tại các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Pháp… nơi mà công tác hướng nghiệp được thực hiện rất sớm từ khi các em học sinh còn học mầm non và tiểu học, duhoctoancau.com đã quyết định theo đuổi đến tận cùng giá trị cốt lõi về giáo dục. Đó là việc hướng nghiệp quốc tế và tư vấn lựa chọn nghề nghiệp trước khi hỗ trợ tư vấn du học các nước.

 • Hiểu rõ năng lực, điểm mạnh, điểm yếu để từ đó phát huy thế mạnh, cải thiện điểm yếu nhằm hoàn thiện bản thân;
 • Lựa chọn được ngành học phù hợp tối ưu với bản thân;
 • Lựa chọn được đất nước, trường học, chương trình học phù hợp và tiết kiệm nhất;
 • Trang bị các bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn cần thiết cho nghề nghiệp;
 • Trang bị đầy đủ kỹ năng trong quá trình học tập bắt đầu bằng việc lập kế hoạch phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết cho tương lai;
 • Xây dựng được sự nghiệp thành công.

duhoctoancau.com cung cấp dịch vụ tư vấn du học Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc và các nước khác cho sinh viên và phụ huynh có nhu cầu.
- Tư vấn - xác định mục tiêu du học.
- Tư vấn chọn trường, chọn ngành học phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của học sinh
- Tư vấn các chương trình: trung học công lập, trung học nội trú, cao đẳng, cao đẳng cộng đồng, đại học, thạc sỹ (bao gồm MBA), tiến sỹ với hệ thống hơn 1200 đối tác giáo dục ---- Tư vấn các thông tin về học bổng/hỗ trợ tài chính phù hợp (các suất học bổng thông thường, hoặc theo chương trình đặc biệt dành cho học sinh giỏi - khá - trung bình)
- Hướng dẫn trình bày Study Plan đầy đủ và ấn tượng.
Chúng tôi sở hữu nhân sự lâu năm trong ngành giáo dục với đầy đủ chứng chỉ ICC về tư vấn và hàng nghìn ca hồ sơ khó. Điều chúng tôi có thể làm là vận dụng kinh nghiệm và sự thấu hiểu của mình vào công việc.

Với 17 năm kinh nghiệm và giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên du học thành công trên khắp thế giới, duhoctoancau.com biết cần phải làm gì để bạn có 1 bộ hồ sơ học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng và truyền đạt một cách đầy đủ nhất đến với nhà trường
- Kiểm tra trình độ ngoại ngữ miễn phí, tư vấn lộ trình luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ và kĩ năng cần thiết
- Dịch thuật đa ngôn ngữ.
- Tư vấn, cung cấp tài liệu, chọn trường, thi học bổng phù hợp với năng lực.
- Tư vấn lộ trình du học và định cư phù hợp.
- Xin thư mời nhập học các trường, hướng dẫn thủ tục tài chính, xin Visa du học, thăm thân, công tác.
- Luyện phỏng vấn visa
- Hướng dẫn xây dựng bài luận cá nhân xin học bổng xuất sắc.
- Hướng dẫn đóng học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh.
- Hỗ trợ nhà ở, đặt vé máy bay, đưa đón sân bay.
- Mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho du học sinh.

Dù học ở Việt Nam hay nước ngoài, bạn đều cần thành thạo rất nhiều kỹ năng để ứng dụng trong học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên một khi đã chọn du học thì việc sở hữu những kỹ năng mềm càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi cung cấp các kỹ năng để du học sinh vượt qua được giai đoạn sống và học tập ở môi trường mới:
- Kỹ năng sinh tồn - first aid skills
- Giao tiếp để thành công - Communication skills
- Văn hoá giao tiếp trên bàn tiệc - Table dining skills
- Hướng dẫn trước khi bay - Pre-depature

Bắt đầu hành trình du học, là một sinh viên quốc tế, bạn sẽ phải học tập và sinh sống ở một nơi rất xa xôi. Không ít du học sinh có những bỡ ngỡ khi đặt chân đến vùng đất mới. duhoctoancau.com sẽ luôn đồng hành cùng du học sinh trên hành trình học tập và tìm kiếm những cơ hội mới tại nước ngoài:
- Sắp xếp đón tiễn tại sân bay
- Cập nhật thông tin liên tục từ trường tới phụ huynh và học sinh
- Hỗ trợ hồ sơ thăm thân cho phụ huynh
- Hỗ trợ gia đình và học sinh trong quá trình học tập tại nước ngoài về thủ tục học tập tại trường, chuyển trường.
- Hướng dẫn hồ sơ pháp lý, xin gia hạn Visa qua Email/Facebook/Viber/Zalo 24/7.

Liên hệ chuyên gia tư vấn du học

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào: