Tuyển sinh đào tạo sau ĐH tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2007

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2007

1

1. Số lượng tuyển sinh sau đại học:

Năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tuyển chọn gửi đi đào tạo toàn thời gian khóa học ở nước ngoài 150 tiến sĩ, 50 thạc sĩ (trong đó dành không quá 50 chỉ tiêu tiến sĩ và thạc sĩ đi Hoa Kỳ sẽ nộp hồ sơ tuyển sinh tại Bộ), 30 chỉ tiêu thực tập đến 6 tháng dành cho nghiên cứu sinh trong nước và người hướng dẫn. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo dành khoảng 90 chỉ tiêu để đào tạo một phần thời gian ở Việt Nam, một phần thời gian ở nước ngoài cho các đề án đào tạo phối hợp và 30 chỉ tiêu thực tập dành cho giảng viên chương trình tiên tiến (có hướng dẫn và thông báo riêng).

2. Đối tượng tuyển sinh sau đại học:

Các giảng viên, cán bộ khoa học – kỹ thuật, quản lý khoa học – kỹ thuật, trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn (loại từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn, có đóng bảo hiểm xã hội), đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm công nghệ cao, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.
Học viên cao học và nghiên cứu sinh trong nước không đăng ký dự tuyển đi học thạc sĩ theo Đề án này. Người đang làm nghiên cứu sinh trong nước năm thứ nhất có thể đăng ký dự tuyển đi học tiến sĩ.
Thí sinh muốn dự tuyển để học tập và nghiên cứu theo phương thức đào tạo phối hợp sẽ đăng ký dự tuyển theo thông báo của các cơ sở có đề án đào tạo phối hợp.

3. Các ngành đào tạo sau đại học:

  1. Nhóm ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ.
  2. Nhóm ngành khoa học tự nhiên.
  3. Nhóm ngành nông, lâm, thuỷ sản.
  4. Nhóm ngành kinh tế – quản lý.
  5. Nhóm ngành y-dược.
  6. Nhóm ngành nghệ thuật.
  7. Nhóm ngành khoa học xã hội – nhân văn.

(Theo Bộ giáo dục và Đào tạo)

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798