Top 100 trường đại học hàng đầu nước Mỹ

Dưới đây là bảng xếp hạng 100 trường Đại học hàng đầu của Mỹ theo thống kê của U.S News. Theo bảng xếp hạng, Harvard University vẫn là trường đại học đứng đầu, tiếp theo là Princeton và Yale.

– “Liberal arts sẽ giúp bạn khám phá tối đa bản thân”

 Dự đoán xu hướng Du học Mỹ năm 2017: Lên hay xuống?

– Đạt IELTS 5.5, vẫn giành được học bổng du học Mỹ trên 50%

1

Xếp hạng

Tên trường

Thành phố

Số lượng SV

Học phí

1

  Harvard University

Cambridge, MA

6,657

$40,866

2

  Princeton University

Princton, NJ

5,249

$38,650

3

  Yale University

New Haven, CT

5,349

$42,300

4

  Columbia University

New York, NY

6,027

$47,246

5

  University of Chicago

Chicago, IL

5,388

$44,574

6

  Massachusetts Institute of        Technology

Cambridge, MA

4,384

$42,050

7

  Standford University

Standford, CA

6,988

$41,787

8

  Duke University

Durham, NC

6,680

$43,623

9

  Uni. of Pennsylvania

Philadenphia, PA

9,779

$43,738

10

  California Institute of  Technology

Pasadena, CA

978

$39,588

11

  Dartmouth College

Hanover, NH

4,194

$45,042

12

  Northwestern University

Evanston, IL

8,475

$43,779

13

  JohnHopkins University

Baltimore, MD

5,980

$43,930

14

  WashingtonUni. in St.Louis

St.Louis, MO

7,239

$43,705

15

  Brown University

Providence, RI

6,380

$43,758

16

  Cornell University

Ithaca, NY

14,167

$43,413

17

  Rice University

Houston, TX

3,775

$37,292

18

  University of NotreDame

Notre Dame, IN

8,452

$42,971

19

  Vanderbilt University

Nashville, TN

6,817

$42,118

20

  Emory University

Atlanta, GA

7,441

$42,980

21

  Georgetown University

Washington, DC

7,590

$42,870

22

  Uni. of California-Berkeley

Berkeley, CA

25,885

$11,767/$34,645

23

  Carnegie Mellon Uni.

Pittsburgh, PA

6,281

$45,124

24

  Uni. of California-Los    Angeles

Los Angeles, CA

27,119

$12,692/$35,570

25

  Uni. of Southern California

Los Angeles, CA

17,414

$44,463

26

  University of Virginia

Charlottesville, VA

15,762

$12,006/$38,018

27

  WakeForesr University

Winston-Salem, NC

4,775

$43,200

28

  TuftsUniversity

Medford, MA

5,194

$44,666

29

  Uni. of Michigan-Ann Arbor

Ann Arbor, MI

27,407

$13,437/$39,019

30

  University of North Carolina-  Chapel Hill

Chapel Hill, NC

18,430

$7,694/$28,446

31

  BostonCollege

Chestnut Hill, MA

9,088

$43,878

32

  New YorkUniversity

New York, NY

22,280

$41,686

33

  BrandeisUniversity

Waltham, MA

3,504

$43,780

34

  Collegeof Williamand Mary

Williamsburg, VA

6,071

$13,570/36,753

35

  Universityof Rochester

Rochester, NY

5,643

$43,666

36

  Georgia Institute of  Technology

Atlanta, GA

13,948

$10,098/$29,402

37

  Case Western Reserve Uni.

Cleveland, OH

4,016

$40,490

38

  Lehigh University

Bethlehem, PA

4,869

$42,220

39

  Uni. of California – Davis

Davis, CA

25,096

$13,877/$36,755

40

  Universityof California – San  Diego

La Jolla, CA

23,046

$12,128/$35,006

41

  Rensselaer Polytechnic  Institute

Troy, NY

5,322

$44,475

42

  Universityof California –  Santa Barbara

Santa Barbara, CA

18,620

$13,671/$36,549

43

  Uni. of Wiscosin – Madison

Madison, WI

30,367

$10,384/$26,634

44

  Uni. of California – Irvine

Irvine, CA

22,004

$14,090/$36,968

45

  Universityof Miami

Coral Gables, FL

10,509

$39,654

46

  PennsylvaniaState Uni. –  University Park

University Park, PA

38,954

$16,444/$28,746

47

  Universityof Illinois – Urbana  Champaign

Champaign, IL

32,256

$14,428/$28,570

48

  Uni. of Texas – Austin

Austin, TX

38,437

$9,792/$33,060

49

  University of Washington

Seattle, WA

29,017

$10,574/$28,058

50

  Yeshiva University

New York, NY

2,786

$36,500

51

  BostonUniversity

Boston, MA

18,140

$42,998

52

  TulaneUniversity

New Orleans, LA

8,338

$45,240

53

  PepperdineUniversity

Malibu, CA

3,474

$42,772

54

  Universityof Florida

Gainesville, FL

32,598

$5,656/$27,933

55

  Northeastern University

Boston, MA

12,913

$39,736

56

  OhioState University –  Columbus

Columbus, OH

42,916

$10,037/$25,445

57

  Fordham University

New York, NY

8,427

$41,732

58

  Southern Methodist Uni.

Dallas, TX

6,221

$41,750

59

  Syracuse University

Syracuse, NY

14,671

$39,004

60

  University of Maryland –  College Park

College Park, MD

26,775

$8,908/$27,287

61

  University of Pittsburgh

Pittsburgh, PA

18,427

$16,590/$26,280

62

  University of Connecticut

Storrs, CT

17,815

$11,242/$29,074

63

  University of Georgia

Athens, GA

26,373

$9,842/$28,052

64

  Purdue University – West  Lafayette

Lafayette, IN

30,776

$9,900/$28,702

65

  Texas A&M University –  College Station

College Station

39,867

$8,505/$25,035

66

  Worcester Polytechnic  Institute

Worcester, MA

3,849

$41,380

67

  Brigham Young Uni. – Provo

Provo, UT

30,684

$4,710

68

  Clemson University

Clemson, SC

15,836

$12,674/$29,600

69

  Rutgers, the State Uni. of  New Jersey – New Brunswick

Piscataway, NJ

31,268

$13,073/$26,393

70

  University of Minnesota –  Twin Cities

Minneapolis, MN

34,812

$13,022/$18,022

71

  Michigan State University

East Lansing, MI

36,675

$12,203/$31,148

72

  University of Iowa

Iowa City, IA

21,564

$8,057/$26,279

73

  Virginia Tech

Blacksburg, VA

23,700

$10,930/$25,320

74

  Stevens Institute of  Technology

Hoboken, NJ

2,427

$43,561

75

  University of Delaware

Newark, DE

17,120

$11,192/$27,462

76

  American University

Washington, DC

7,212

$39,499

77

  Balor University

Waco, TX

12,575

$33,916

78

  Colorado School of Mines

Golden, CO

3,946

$15,654/$30,648

79

 SUNY College of Environment Science and Forestry

Syracuse, NY

1,744

$6,570/$15,820

80

  University of Alabama

Tuscaloosa, AL

26,234

$9,200/$22,950

81

  University of California – Santa Cruz

Santa Cruz, CA

15,945

$13,416/$36,294

82

  Clark University

Worcester, WA

2,311

$38,450

83

  Drexel University

Philadenphia, PA

11,899

$36,090

84

  Indiana University –  Bloomington

Bloomington, IN

32,543

$10,033/$31,483

85

  Marquette University

Milwaukee, WI

8,387

$33,244

86

  University of Denver

Denver, CO

5,453

$39,177

87

  University of Tulsa

Tulsa, OK

3,004

$31,198

88

  Auburn University

Auburn Uni. AL

20,446

$9,446/$25,190

89

  Binghamton Uni. – SUNY

Binghamton, NY

11,861

$7,613/$16,761

90

  Miami Uni. – Oxford

Oxford, OH

14,936

$13,595/$29,158

91

  St.Louis University

St.Louis, MO

8,674

$35,246

92

  Stony Brook Uni. – SUNY

Stony Brook, NY

15,926

$7,514/$18,134

93

  Texas Christian Uni.

Fort Worth, TX

8,229

$34,590

94

  University of San Diego

San Diego, CA

5,493

$39,970

95

  University of Vermont

Burlington, VT

11,482

$15,254/$35,582

96

  Florida State University

Tallahassee, FL

32,201

$5,825/$20,992

97

  Uni. of Colorado – Boulder

Boulder, CO

26,325

$9,482/$31,378

98

  Uni. of Massachusetts –  Amherst

Amherst, MA

21,812

$13,230/$26,645

99

  University of Missouri

Columbia, MO

26,024

$9,257/$23,366

 Theo U.S News

>> Xem thêm
– Học THPT tại Mỹ với 25.000 USD/năm: Một kế hoạch thông minh
– Trại hè tìm hiểu văn hóa, khoa học, lịch sử Mỹ 2017

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798