Hệ thống giáo dục Úc có tương thích với Việt Nam?

Hiểu được hệ thống giáo dục Úc sẽ giúp cho học sinh dễ dàng hơn trong việc lựa chọn chương trình học du học phù hợp với mình.

1

Tại Úc, hệ thống giáo dục cũng có những nét tương đồng như ở Việt Nam. Trẻ em bắt đầu đến trường từ 6 tuổi và hoàn tất chương trình giáo dục phổ thông trong 12 năm. 

Thường ở tuổi 18, các học sinh sẽ hoàn tất phổ thông trung học với bằng tốt nghiệp có tên gọi khác nhau tùy theo bang chẳng hạn như tại bang Victoria là Chứng chỉ giáo dục bang Victoria (Victorian Certificate of Education) hay Chứng chỉ giáo dục phổ thông (Higher Education Certificate) trong khi ở Queensland lại là Chứng chỉ cao cấp (Senior Certificate), v,v….
Sau chương trình giáo dục phổ thông sẽ là chương trình đào tạo & dạy nghề (có khi được học sinh theo học từ rất sớm ở cuối chương trình giáo dục phổ thông) và đại học.

Bậc Trung học

Bắt đầu từ năm Lớp 7 (hoặc Lớp 8) đến Lớp 12. Trong đó 2 năm lớp 11 và 12 được coi là rất quan trọng để lấy điểm nhập học các chương trình Đại học, Cao đẳng Hướng Nghiệp hoặc Dạy Nghề.
Có 2 lựa chọn dành cho học sinh sau khi tốt nhiệp 12: học tiếp chương trình cao đẳng, đại học hoặc tham gia chương trình đào tạo nghề và hướng nghiệp (VET).

Bậc Cử nhân

Để được nhận vào các trường đại học hoặc cao đẳng Úc, học sinh cần hoàn tất 12 năm ở 2 bậc tiểu học và phổ thông trước khi nộp đơn xin nhập học vào các kỳ tuyển sinh. Bạn cũng có thể đăng ký học các chương trình lấy bằng Phó Cử nhân hệ đào tạo 2 năm ví dụ như bằng Associate of Science (A.S) hoặc chương trình đào tạo hệ 4 năm cấp bằng Cử nhân Khoa học (B.S). Thời gian học lấy bằng cử nhân khoảng từ 3 đến 4 năm.

Bậc Thạc sĩ

Để hoàn thành chương trình cao học thường mất từ 1 đến 2 năm. Bằng thạc sĩ thường được cấp sau khi sinh viên hoàn tất bằng cử nhân. Chương trình có nhiều môn học nâng cao hơn ở bậc đại học, bao gồm các hình thức học theo tín chỉ, thạc sĩ nghiên cứu hoặc kết hợp cả hai. Sinh viên có đủ điều kiện để học lên chương trình Tiến sĩ.

Bậc Tiến sĩ

Những người có bằng Thạc sĩ hoặc Cử nhân Danh dự có thể lấy bằng Tiến sĩ (Ph.D.) nếu bảo vệ thành công luận án dựa trên những đề tài nghiên cứu mà mình thực hiện. Luận án Tiến sĩ ở Úc thường tập trung vào chi tiết và cũng ngắn hơn so với ở Anh hoặc Mỹ. Cũng có nhiều học vị tiến sĩ chuyên về thực hiện đồ án môn học và dự án trong các lĩnh vực như giáo dục. Ở Úc không có “học vị chuyên nghiệp cấp một” (first-professional doctorate) như tại Mỹ.

Đào tạo nghề và Hướng nghiệp

Hệ thống đào tạo nghề và hướng nghiệp tại Úc (VET) được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa chính phủ và ngành công nghiệp. VET phát triển các tiêu chuẩn đào tạo dựa trên năng lực và bền vững trên toàn quốc, chất lượng được đảm bảo tại Úc và so với thế giới. Vì là trường tự kiểm định nên cung cấp chương trình đào tạo trên cấp độ thực tiễn mà không yêu cầu phải lấy bằng cử nhân.

Sơ đồ hệ thống giáo dục Úc

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798