Du học Philippines: Thông báo tăng phí gia hạn VISA ngày 19/07/2013

Từ ngày 19 tháng bảy năm 2013, Cục di trú Philippines bất ngờ tăng chi phí gia hạn thị thực cho tất cả người nước ngoài mà không cần thông báo trước.

Lệ phímới như sau:

21 ngàyVISA (VISA KHI ĐẾN)

GIA HẠN

SỐ  TUẦN

PHÍ

TỔNG CỘNG

1ST

3-8 WEEKS

3,330.00

2ND

8-12 WEEKS

4,600.00

7,930.00

ICARD

3,000.00

3RD

12-16 WEEKS

2,630.00

10,560.00

4TH

16-20 WEEKS

2,630.00

13,190.00

5TH

20-24 WEEKS

2,630.00

15,820.00

CRTV

1,400.00

6TH

24-28 WEEKS

4,040.00

19,860.00

7TH

28-32 WEEKS

2,630.00

22,490.00

8TH

32-36 WEEKS

2,630.00

25,120.00

9TH

36-40 WEEKS

2,630.00

27,750.00

10TH

40-44 WEEKS

2,630.00

30,380.00

11TH

44-48 WEEKS

2,630.00

33,010.00

12TH

48-52 WEEKS

2,630.00

35,640.00

59 NGÀY VISA

GIA HẠN

SỐ  TUẦN

PHÍ

TỔNG CỘNG

1ST

8-12 WEEKS

4,600.00

ICARD

3,000.00

2ND

12-16 WEEKS

2,630.00

7,230.00

3RD

16-20 WEEKS

2,630.00

9,860.00

4TH

20-24 WEEKS

2,630.00

12,490.00

CRTV

1,400.00

5TH

24-28 WEEKS

2,630.00

15,120.00

 

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798