Du học Đức: Điều kiện học Đại học tại Đức như thế nào?

Đáp ứng được những điều kiện dưới đây sinh viên hoàn toàn có thể vào  các trường hàng đầu, uy tín, chất lượng tại Đức. Anabin (Informationssystem zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse) yêu cầu điều kiện như sau với những đối tượng có bằng cấp Việt Nam muốn du học Đức. 

  1. Sau khi chứng minh được đã Tốt nghiệp Phổ thông Trung học, thi thành công kỳ thi Đại học Quốc gia (với tổng điểm thi tối thiểu là 15 điểm) và đã trúng tuyển vào hệ Đào tạo Đại học Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành.
  2. Nếu đạt được các điều kiện tại (1.) và học thêm thành công 4 (bốn) Học kỳ Đại học chính quy thì có thể được chuyển thẳng vào năm thứ nhất một Trường Đại học trong cùng nhóm Ngành.
  3. Nếu Tốt nghiệp hệ Cao Đẳng thì có thể được chuyển vào Dự bị Đại học trong cùng nhóm Ngành.
  4. Nếu Tốt nghiệp hệ Cao Đẳng và thi chuyển tiếp lên Đại học thành công (Học kỳ thứ 5) thì có thể được chuyển thẳng vào năm thứ nhất một Trường Đại học trong cùng nhóm Ngành.

Giải thích thêm của DAAD Hà Nội về điều 1 và điều 2 như sau:

 • “Trúng tuyển”: Phải có tham gia kỳ Thi tuyển sinh Đại học Quốc gia và trúng tuyển trong kỳ thi đó với tổng điểm thi tối thiểu 15 điểm (không nhân hệ số, không có môn thi dưới 4 điểm (điểm 3,75 sẽ bị loại))
 • “Hệ Đào tạo Đại học Chính quy”: Ở đây hiểu không phải hệ Bổ túc, hệ Chuyên tu, hệ Học từ xa, hệ Mở rộng, hệ Tại chức v. v.
 • Cùng “nhóm Ngành”: Trên nguyên tắc, nếu học ở Việt Nam (ví dụ) Công nghệ Thông tin thì cũng phải học Ngành đó tại Đức hay nếu học ở Việt Nam Đức Ngữ thì cũng phải học Ngành đó tại Đức. Nhưng các Trường có thể xét linh động theo bảng nhóm Ngành của anabin.
 • “Chuyển thẳng”: Nếu học thành công một Học kỳ Chuyên ngành (khoảng Học kỳ thứ tư) thì không còn cần qua Studienkolleg (Dự bị Đại học) để vào học từ năm thứ nhất, nhưng vẫn có thể phải qua một kỳ kiểm tra chuyên môn hay vấn đáp để xét năng lực thực sự của Du học sinh.

Theo DAAD

Du học Đức miễn phí tham khảo chương trình vừa học vừa làm tại Đức

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798