170 suất học bổng sau đại học tại Nga

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo tuyển sinh sau đại học tại Nga năm học 2009 theo chỉ tiêu học bổng Hiệp định do Chính phủ Nga thông báo cấp cho du học sinh Việt Nam năm học 2009 – 2010…

1

Theo đó, sẽ có 170 học bổng, trong đó dự kiến phân bổ 15 học bổng thực tập sinh dành cho giảng viên/giáo viên tiếng Nga, 100 học bổng nghiên cứu sinh để đào tạo tiến sĩ cho cán bộ các trường đại học/cao đẳng trong nước, 45 học bổng chuyển tiếp nghiên cứu sinh và 10 học bổng thực tập sinh, thực tập sinh cao cấp.
Ngành học, đối tượng và điều kiện dự tuyển, hồ sơ dự tuyển có tại các trang web: www.vied.vn ; www.moet.gov.vn .
Thời hạn nhận hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến hoặc sổ theo dõi nhận hồ sơ của Văn phòng một cửa): Đợt 1: Nhận hồ sơ đến ngày 15.5.2009 (áp dụng đối với tất cả ứng viên); đợt 2: Nhận hồ sơ đến ngày 15.7.2009 (áp dụng đối với ứng viên đã học đại học/sau đại học tại các nước nói tiếng Nga); đợt 3: Nhận hồ sơ đến ngày 31.8.2009 (áp dụng đối với ứng viên là lưu học sinh vừa tốt nghiệp đại học/cao học tại Nga năm 2009 đăng ký chuyển tiếp nghiên cứu sinh).

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798