Tổng hợp học bổng du học Anh 2014 – 2015

Công ty du học toàn cầu ASCI giới thiệu các chương trình học bổng tại các trường danh tiếng của Anh Quốc cho năm hoc 2014 – 2015.

hoc-bong-Anh

Các khóa học và học bổng tương ứng của từng trường

1. Trường Hammersmith and West London College

–    Học bổng 20 – 40% khóa A levels

2. Trường Cao đẳng nội trú Bosworth

–    Học bổng 10 – 50% khóa GCSE, A leves

3. Trường Thương mại London (LSC)

–    Học bổng ưu đãi cho sinh viên Việt Nam, sau khi có học bổng, học phí chỉ còn:

 • Khóa dự bị: £3.950 Bảng
 • Khóa cử nhân: £8.950 Bảng (toàn khóa – 2 năm)
 • Khóa Dự bị + Cử nhân: £9.950 Bảng (toàn khóan – 3 năm)
 • Chuyển tiếp vào học kỳ 3 và năm cuối đại học: £5.950 Bảng (Học kỳ 3- 16 tháng), £4.950 (Năm cuối – 12 tháng)
 • Khóa thạc sĩ: Quản trị kinh doanh: £4.950 Bảng; Công nghệ thông tin,Du lịch khách sạn: £6.450
 • Tiến sĩ: £9.950

4. Trường Đại học Chester

–    Dành cho tất cả sinh viên đăng ký học tại trường. Học phí ưu đãi, sau khi có học bổng học phí chỉ còn:

 • Khóa Dự bị đại học +3 tháng tiếng Anh: £5.450 cho toàn khóa học
 • Dự bị đại học: £4.950
 • Dự bị đại học + Đại học (3 năm): £15.950
 • Đại học + Tiếng anh (2 năm 3 tháng): £15.450
 • Đại học (2 năm): £14.950
 • Thạc sĩ MBA: £7.450
 • Thạc sĩ MBA + 3 tháng tiếng Anh: £7.950

5. Trường Đại học Anglia Ruskin

–     Học phí sau khi có học bổng:

 • Khóa Đại học (2 năm): £13.950
 • Khóa Đại học + tiếng Anh (2 năm 3 tháng): £14.450
 • Thạc sĩ MBA: £6.950
 • Thack sĩ MBA + 3 tháng tiếng anh: £7.450

6. Trường Đại học Birmingham City

–    Học bổng: £1000 – 2000

–    Học bổng 8 tuần tiếng anh cho sinh viên được cấp học bổng chính phủ

Học bổng các trường danh tiếng của tập đoàn giáo dục INTO

1. Trường Đại học East Anglia (EUA)

–    Chương trình A levels: Học bổng 50%

–    Chương trình dự bị Đại học, Cao đẳng, Sau Đại học: Học bổng từ 10-30%

2. Trường Đại học Stirling

–    Chương trình Dự bị Thạc sĩ: Học bổng £ 2000

3. Trường Đại học Exeter

–    Chương trình Dự bị đại học: Học bổng 100%

–    Chương trình Cao đẳng quốc tế: Học bổng 100%

–    Chương trình Dự bị Đại học, Cao đẳng, Sau đại học: Học bổng 10-30%

4. Trường Đại học Glasgow Caledonian

–    Chương trình Cao đẳng: Học bổng 15-30%

–    Chương trình Sau đại học: Học bổng 20%

–    Chương trình Dự bị đại học, Cao đẳng, Sau đại học: Học bổng 10-30%

5. Trường Queen’s University Belfast

–    Chương trình Dự bị Đại học, Cao đẳng, Sau đại học : Học bổng 10-30%

6. Trường Đại học Manchester

–    Chương trình Dư bị đại học: Học bổng 10 -50%

–    Chương trình Cao đẳng, Dự bị thạc sĩ: Học bổng 10 – 30%

7. Into Manchester (NCUK)

–    A Levels, Dự bị đại học, dự bị thạc sĩ: 10% – 30%

–    Cao đẳng: 10 – 50%

8. Đại học Manchester Metropolitan

–    Dự bị đại học, Cao đẳng, Dự bị thạc sĩ: 10% – 50%

9. Đại học City London

–    Chương trình Dự bị Đại học, Cao đẳng, Sau đại học: Học bổng 10-30% – Tùy chuyên ngành

10. Trung tâm INTO London

–    Dự bị, Cao đẳng, Sau đại học: Học bổng 10-30%

–    Dự bị đại học: £3.125 – 6.250

11. Trường Đại học Gloucestershire

–    Chương trình Dự bị Đại học, Cao đẳng, Sau đại học: Học bổng 10-30%

12. Trường Đại học St. Goerge London

–    Chương trình Dự bị đại học (ngành Y khoa, Khoa học sức khỏe và hóa sinh): Học bổng 100%

–    Chương trình Dự bị Đại học, Cao đẳng, Sau đại học: Học bổng 10-30%

13. Đại học Newcastle

–    Dự bị đại học: 10 – 100%

–    Cao đẳng, dự bị thạc sĩ: 10% – 30%

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ tới Trung tâm tư vấn du học toàn cầu ASCI, chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn và giúp bạn lựa chọn những khóa học phù hợp nhất cho mình.

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798