Khóa học TESOL tại trường anh ngữ EV 

–       Khóa Tiếng Anh chuyên ngành ( Engish for Specific Purposes – ESP) nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng người học.

–       ESP tập trung nhiều vào bối cảnh thực tế hơn là về giảng dạy ngữ pháp và cấu trúc câu, trọng tâm của Tiếng Anh phải bám sát vào thế giới thực của người học. Do đó, bài học được thiết kế theo chuyên môn riêng, từng lĩnh vực cụ thể nhưng vẫn đảm bảo về mặt ngữ pháp, từ vựng, hướng dẫn, kỹ năng học tập, văn phong và thể loại

–       Học viên khóa ESP thường là người trưởng thành muốn học Tiếng Anh để giao tiếp chuyên nghiệp và để thực hiện công việc chuyên môn. Trường EV cung cấp chương trình ESP cho cả cá nhân và nhóm

–       Chương trình ESP chuyên sâu tại EV cho phép học viên tham gia vào các lớp học tiếng Anh được thiết kế chặt chẽ, có chủ ý, và thường xuyên luyện tập

hoc-tieng-anh-chuyen-sau-philinter

>> Bài viết: Khóa học TESOL tại trường anh ngữ EV

  • Đối với học viên là cá nhân: tham gia các lớp học nhóm về IEP, TOEIC EXTENDED, hoặc IELTS GENERAL, và học các lớp 1:1 đặc biệt về chuyên môn với giáo viên chuyên biệt về ESP và TESOL
  • Đối với nhóm học viên (ít nhất 6 học viên): Chương trình này sẽ bắt đầu bằng bài đánh giá nhu cầu chung. EV sẽ phát triển cụ thể các lớp học nhóm chuyên biệt theo lĩnh vực. Khung chương trình vẫn giống nhau nhưng từ vựng, văn phong và thể loại sẽ được cụ thể cho từng lĩnh vực.
khoa-hoc-toi-thieu-2-tuan

 Tối thiếu 2 tuần

TESOL

Được công nhận bằng TESOL (EVA-2013-09-0089)

  • TecTESOL (giảng dạy tiếng Anh cho trẻ con) Pha trộn chương trình ESL + TESOL

Từ 60 đến 200 giờ

  • CertTESOL (Chứng chỉ TESOL)

Trình độ đầu vào: IELTS 5.0

Từ 60 đến 200 giờ

  • DipTESOL (Bằng cấp TESOL)

Trình độ đầu vào: IELTS 6.0 ~ 6.5 (Phụ thuộc vào trình độ của ứng viên) 350 giờ

Có thể bạn quan tâm:

>> Du học philippines

>> Các trường du học Philippines

>> Công ty tư vấn du học

 

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798