Học bổng du học Trung Quốc 2014

Công ty tư vấn du học toàn cầu ASCI tự hào đã gửi nhiều sinh viên đi du học Trung Quốc và hỗ trợ sinh viên xin học bổng du học Trung Quốc.

Học bổng du học Trung Quốc 2014

Học bổng du học Trung Quốc 2014

Chúng tôi thông báo các chương trình học bổng du học Trung Quốc 2014 giá trị dành cho sinh viên như sau:

1. Học bổng toàn phần chính phủ:

Dành cho sinh viên đăng ký học Thạc sĩ (bao gồm 1 năm học dự bị tiếng + 2-3 năm học thạc sĩ). Có 3 loại:

  • Toàn phần chính phủ: Bao gồm toàn bộ tiền học phí, chi phí sinh hoạt. Tổng chi phí du học còn lại cho mỗi năm bằng 0.
  • Toàn phần học phí: Miễn 100% học phí cho toàn bộ quá trình học. Tổng phí du học (bao gồm học phí và sinh hoạt phí) còn khoảng 40-50 triệu/ năm
  • Toàn phần Hiệu trưởng: Hỗ trợ 100% học phí và 10.000 RMB/năm cho toàn bộ quá trình học. Tổng phí du học (bao gồm học phí và sinh hoạt phí) còn lại khoảng 20-30 triệu/năm. 

2. Học bổng bán phần:

Dành cho sinh viên đăng ký học Đại học (1 năm tiếng + 4 năm chuyển ngành) & Học tiếng ngắn hạn (6 tháng – 1 năm). Có 2 loại:

  •  Bán phần ( giảm 50% học phí & ktx )
  • Hiệu trưởng, hỗ trợ sinh hoạt phí 5000 RMB/ năm .

Sinh viên có thể đăng ký xin cả 2 loại học bổng này. Sau khi nhận được cả 2 học bổng hỗ trợ,tổng chi phí du học 1 năm từ A-Z giảm xuống chỉ còn khoảng 60-70 triệu/năm với chương trình Đại học và học Tiếng.

Chi tiết vui lòng liên hệ với ASCI.

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798