Học bổng du học Anh, Mỹ tại Tập đoàn giáo dục INTO

Tập đoàn giáo dục INTO không ngừng phát triển mạng lưới các trung tâm học thuật trực thuộc các trường đại học Vương Quốc Anh và Mỹ. Là một phần của trường đại học, nằm ngay trong khuôn viên trường, trung tâm INTO mang đến trải nghiệm văn hóa đa dạng và các chương trình học hàng đầu thế giới cho sinh viên quốc tế với đảm bảo đầu ra tại một trong những trường đại học danh tiếng tại Vương Quốc Anh và Mỹ.

 • Học bổng 100% chương trình Dự bị Đạihọc dành cho các ngành không thuộc khối kinh doanh tại INTO UEA và INTO Exeter
 • Học bổng 100% chương trình Dự bị Đại họcdành cho tất cả các ngành kể cả ngành kinh doanh tại INTO Newcastle và INTO QUB
 • Học bổng 100% chương trình Cao đẳngdành cho các ngành Kinh doanh hoặc Kỹ thuật tại INTO QUB
 • Học bổng 100% chương trình Cao đẳngdành cho các ngành kỸ thuật tại INTO EXE
 • Học bổng 100% chương trình Dự bị Thạc sĩdành cho các ngành Quản lý và Tài chính tại INTO QUB

Tập đoàn giáo dục INTO không ngừng phát triển mạng lưới các trung tâm học thuật trực thuộc các trường đại học Vương Quốc Anh và Mỹ. Là một phần của trường đại học, nằm ngay trong khuôn viên trường, trung tâm INTO mang đến trải nghiệm văn hóa đa dạng và các chương trình học hàng đầu thế giới cho sinh viên quốc tế với đảm bảo đầu ra tại một trong những trường đại học danh tiếng tại Vương Quốc Anh và Mỹ.

 • Trung tâm INTO University East Anglia (UK);
 • Trung tâm INTO Exeter (UK);
 • Trung tâm Newcastle (UK);
 • Trung tâm Manchester (UK);
 • Trung tâm INTO Scotland – Glasgow Caledonian (UK);
 • Trung tâm INTO Queen’s University  Belfast (UK);
 • Trung tâm INTO City London (UK);
 • Trung tâm INTO University East Anglia London (UK);
 • Trung tâm INTO St George’s University of London (UK);
 • Trung tâm INTO Oregon State University (USA)
 • Trung tâm INTO University of South Florida (USA)

Các khóa học:

 • Chương trình dự bị đại học – Foundation: Kinh tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính kế toán, Kế toán, Tiếp thị, Quản lý, Nhân văn, Luật, Xã hội học, Văn hóa, Khoa học, Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện điện tử, Tóa, Y học và Dược phẩm, Sinh vật học, Khoa học sức khỏe, Khoa học thể chất, Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học, và Kiến trúc.
 • Chương trình Cao đẳng – Diploma: Quản lý, Kế toán, Kinh tế, Kinh doanh Thương mại, Công nghệ Thông tin, Kiến trúc và Công nghệ sáng tạo. 
 • Chương trình Dự bị Thạc sĩ – Graduate Diploma: Kinh tế, Kinh doanh thương mại, Quản lý, Tài chính kế toán, Chính trị, Xã hội học và Quan hệ Quốc tế, Phát triển Quốc tế, Luật, Kinh tế Công, Kỹ thuật, Máy tính, Công nghiệp sáng tạo, Kiến trúc, Báo chí và truyền thông.
 • Chương trình A level(Newton)
 • Chương trình Tiếng Anh: Đại học và sau Đại học, tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh tiền thạc sĩ, Tiếng Anh hè, Tiếng Anh thương mại và tiếng Anh cuyên ngành.

Học bổng:

 • Học bổng từ 10% – 30%, The Directors Award cho các chương trình Dự bị Đại học, Cao đẳng và Dự bị Thạc sĩ tại INTO UEA, INTO Manchester, INTO Newcastle, INTO Scotland (GCU), INTO City, INTO UEA London, INTO SGUL, INTO Exeter và INTO QUB.
 • Học bổng 100% chương trình Dự bị Đạihọc dành cho các ngành không thuộc khối kinh doanh tại INTO UEA và INTO Exeter
 • Học bổng 100% chương trình Dự bị Đại họcdành cho tất cả các ngành kể cả ngành kinh doanh tại INTO Newcastle và INTO QUB
 • Học bổng 100% chương trình Cao đẳngdành cho các ngành Kinh doanh hoặc Kỹ thuật tại INTO QUB
 • Học bổng 100% chương trình Cao đẳngdành cho các ngành kỸ thuật tại INTO EXE
 • Học bổng 100% chương trình Dự bị Thạc sĩdành cho các ngành Quản lý và Tài chính tại INTO QUB
 • Học bổng lên đến 50%chương trình Dự bị Đại học, Cao đẳng và Dự bị Thạc sĩ tại INTO Scotland
 • Học bổng lên đến 25% chương trình A level tại INTO Manchester
 • Học bổng lên đến 50% chương trình A levelNewton Programme tại INTO UEA
 • Học bổng lên đến 5.000 bảng Anh cho chương Dự bị đại học Y tại INTO SGUL
 • Học bổng khuyến học 1.000 bảng Anhtại INTO Scotland và INTO QUB
 • Học bổng trị giá từ 1.000 USD – 3.500 USDdành cho chương trình Dự bị đại hịc và Dự bị Thạc sĩ tại INTO OSU và INTO USF

Thông tin chi tiết về trường, chương trình học và học bổng, xin vui lòng liên hệ với Công ty Tư vấn Giáo dục ASCI.

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798