Du học Pháp: Cơ hội cấp thẻ cư trú

“Có thể từ mùa hè năm nay, sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Pháp nếu xin được việc làm tại đây sẽ được cấp thẻ cư trú 3 năm theo luật nhập cư mới”, Đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Jean- Francois Blarel thông báo.

Theo Đại sứ Jean- Francois Blarel, do luật mới ra đời vào ngày 24/7/2006 và cần có thời gian để ban hành những thông tư, hướng dẫn, rất có thể tới mùa hè 2007 sẽ được áp dụng đối với người nước ngoài tại Pháp, trong đó có sinh viên Việt Nam.

Từ năm 2002, Pháp tiến hành cải cách chính sách nhập cư nhằm vừa kiểm soát được các dòng nhập cư, vừa tạo điều kiện đón tiếp và hoà nhập tốt hơn người nước ngoài cư trú thường xuyên tại Pháp.

Luật nhập cư mới ra đời vào ngày 24/7/2006 nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho sinh viên, thực tập sinh và cán bộ nghiên cứu người nước ngoài nhập cảnh vào Pháp và cự trú tại Pháp.

Tất cả các sinh viên nước ngoài được phép đi làm bán thời gian, trong giới hạn 60% thời gian cả ngày, không cần phải có giấy phép đặc biệt. Sinh viên có thể được cấp thẻ cư trú nhiều năm kể từ năm học thứ 2 tại Pháp.

Sau khi có bằng thạc sĩ, sinh viên có thể gia hạn thẻ cư trú thêm 6 tháng để tìm việc làm hoặc tiếp tục một hoạt động liên quan đến ngành học được trả lương. Sau thời hạn 6 tháng, nếu sinh viên tìm được việc làm sẽ được phép cư trú tại Pháp để làm việc, bất kể việc gì nhưng mức lương phải cao hơn mức lương cơ bản của Pháp.

Những người nước ngoài có tài năng và năng lực, có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế, khoa học, văn hoá của Pháp và của nước mình sẽ được cấp thẻ “Năng lực và tài năng”có giá trị nhập cảnh và cư trú tại Pháp và cho phép người được cấp thẻ mang theo cả gia đình trong thời gian 3 năm. Các thành viên của gia đình cũng sẽ được cấp thẻ lưu trú.

Ngoài ra, thẻ cư trú tạm thời cho cán bộ đi công tác cũng được cấp với thời hạn 3 năm, bất kể công việc gì và cho phép người được cấp ra vào Pháp bất cứ thời gian nào trong vòng 3 năm đó. Để được cấp thẻ lưu trú 3 năm, người được cấp thẻ phải có mức lương cao hơn mức lương cơ bản của Pháp hơn 1,5 lần (tương đương 1.800 euro/ tháng) .

Người được cấp thẻ phải có hợp đồng lao động với một công ty đóng tại Pháp hoặc của chủ lao động ở ngoài nước Pháp với điều kiện hai đối tượng này phải thuộc cùng một tập đoàn.

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798