Du học Pháp: Các trường đào tạo ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng.

Tại Pháp, uớc tính có khỏang 900 cơ sở đào tạo ngành du lịch – khách sạn – nhà hàng cung cấp nguồn nhân lực cho 190 000 công ty với 1 triệu lao động trực tiếp và khoảng 1 triệu lao động gián tiếp.

du-hoc-phap-cac-truong-dao-tao-nganh-du-lich-khach-san-nha-hang1

Trong lĩnh vực du lịch và ẩm thực, có rất nhiều trường ở Pháp đào tạo nghề này, cung cấp nhiều loại hình đào tạo khác nhau, từ trình độ tú tài + 1 đến tú tài + 5. Gồm có:

1, Các khóa học ngắn hạn

– Ngành học bổ sung ( Mentions Complémentaires MC ) : 1 năm sau khi có tú tài, đào tạo : dịch vụ lữ hành, bán vé từ xa
– Bằng kỹ thuật viên cao cấp ( BTS ) : 2 năm sau khi có tú tài : Kinh doanh và sản xuất du lịch, họat động và quản lý du lịch địa phương, Khách sạn – Nhà hàng
– Bằng Đại học công nghệ ( DUT ), 2 năm sau khi có tú tài : Phát triển du lịch, kỹ thuật thương mại chuyên ngành marketing du lịch
– Bằng Đại học Khoa học và Kỹ thuật ( DEUST ) : đào tạo các ngành nghề về văn hóa chuyên ngành du lịch văn hóa, bảo trì các thiết bị khách sạn, hướng dẫn viên du lịch thông thạo nhiều ngọai ngữ.

2, Các khóa đào tạo dài hạn

– Tú tài + 3 năm : bằng Cử nhân chuyên nghiệp : Luật và kinh tế du lịch / khai thác hiệu quả các tài nguyên du lịch; quản lý châu Âu về du lịch; du lịch – các công nghệ mới và Nhà ăn tập thể; phát triển, khai thác, quảng bá các khu vực nông thôn, quảng bá di sản vùng…

 – Tú tài + 4 năm : bằng Viện Đại học chuyên nghiệp ( IUP ) : thiết kế văn hóa và du lịch; thiết kế chương trình tổng hợp về vận chuyển, khách sạn, du lịch, giải trí; các ngành nghề nghệ thuật và văn hóa chuyên ngành Di sản và du lịch; các ngành nghề về vận chuyển, khách sạn, du lịch, giải trí ( với nhiều chuyên ngành như Quản lý và qui họach các cấu trúc du lịch tại miền núi và nông thôn, phát triển vùng và thiết kế sản phẩm … )

 – Tú tài + 5 năm : bằng cao học chuyên sâu ( DESS ) :Qui họach du lịch và khách sạn; qui hoạch và quản lý các điểm du lịch; đặc trách phát triển vùng về mặt văn hóa và du lịch; phát triển và quảng bá các qui họach du lịch; phát triển bền vững và các vùng du lịch miền núi; phát triển thể thao và du lịch bền vững với chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia và quốc tế; luật và thuế du lịch; luật của Pháp và luật Châu Âu về thương mại hóa các sản phẩm du lịch; kinh tế và quản lý du lịch; kinh tế du lịch quốc tế; Văn hóa châu Âu – Du lịch- Môi trường; đào tạo về thiết kế văn hóa và du lịch, quản lý các họat động du lịch của cộng đồng, quản lý các xí nghiệp vừa và nhỏ chuyên ngành du lịch xanh, quản lý và qui họach du lịch và khách sạn; công nghiệp du lịch chuyên ngành Quản lý các tổ chức du lịch; quản trị du lịch châu Âu; quản trị các họat động thể thao và giải trí …

3, Những điểm cần lưu ý:

Cần lưu ý là phần lớn các trường đào tạo ngành này tại Pháp đều là trường tư thục nên học phí khá cao hơn so với các trường công lập (khoảng trên 2000 EUR/ năm).

Ngoài ra, các trường ĐH công lập cũng có 1số trường giảng dạy về ngành này nhưng các trường này chủ yếu gảng dạy thiên về lý thuyết, đào tạo các nhà quản lí, giảng dạy… về lĩnh vực này.

 Tuy nhiên, khi theo học ngành này, đến thời gian đi thực tập tại các khách sạn, sinh viên cũng sẽ được trả lương thực tập nên điều này cũng có thể giúp các bạn trang trải 1 phần chi phí.

 Trong lĩnh vực này, cũng sẽ có 1 số trường giảng dạy bằng tiếng Anh (yêu cầu TOEFL 450 trở lên. Tuy nhiên, số trường dạng này khá hiếm. Phần lớn các trường đều giảng dạy bằng tiếng Pháp (yêu cầu điểm thi TCF từ 450 trở lên). Vì vậy, việc quan trọng nhất hiện nay đối với sinh viên là học tiếng Pháp cho thật tốt để đủ tiêu chuẩn được nhập học.

Các trường này tuyển sinh dưới hình thức: xét hồ sơ và sau đó tiến hành phỏng vấn.

Bình luận

Đăng ký tư vấn nhanh

Danh Mục
0