Điều kiện học Cao học tại Đức

Yêu cầu trước tiên để được học Cao học tại Đức là phải Tốt nghiệp Đại học. Bên cạnh đó còn có nhiều yêu cầu phụ khác, như:

 

  1. Tốt nghiệp Đại học ngành phù hợp,
  2. Điểm Tốt nghiệp Đại học,
  3. Tốt nghiệp Đại học loại như thế nào,
  4. Hình thức Tốt nghiệp Đại học,
  5. Kinh nghiệm thực tế
  6. Các bài kiểm tra khác (GMAT v.v…)
  7. Khả năng ngoại ngữ v.v…

Do các điều kiện phụ luôn thay đổi theo từng Khóa học Cao học và cả theo từng năm học, nên không thể nói trước được các yêu cầu cụ thể như thế nào đối với một Khóa học nên điều này cần phải tham khảo cho từng Khóa học.

DAAD

Du học Đức miễn phí tham khảo chương trình vừa học vừa làm tại Đức

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798