Danh sách HỌC BỔNG chương trình du học Tiếng Anh tại Philippines 2019

ASCI Group trân trọng thông báo tới quý phụ huynh và các bạn học sinh học bổng của chương trình du học tiếng Anh tại Philippines. 

học tiếng anh tại Philippines

Nhiều học bổng mùa thu chương trình học tiếng anh tại Philippines (ảnh minh họa)

Học bổng các trường thành phố Cebu

1. Học viện Anh ngữ CIA

Nội dung học bổng

 • Cứ mỗi 4 tuần: Tặng $50
 • Tặng 1 tuần học phí tương đương 200-250$ cho khóa học 8 tuần

Thời hạn đăng kí nhận học bổng

 • Đối với học bổng 4 tuần: Ưu tiên đăng kí sớm và chỉ cần đăng kí từ 4 tuần
 • Đối với học bổng 8 tuần: Ưu tiên đăng kí sớm và phải đăng kí từ 8 tuần trở lên, không áp dụng 2 ưu đãi cùng lúc

Thời hạn nhập học

 • Đối với học bổng 4 tuần: Nhập học từ nay- hết 31/12/2019
 • Đối với học bổng 8 tuần: Nhập học từ 23/12/2019-03/01/2020

2. Học viện Anh ngữ SMEAG

Nội dung học bổng

 • Tặng Voucher Island Hopping 1800 Pesos, 2 tuần học Online ( 25p/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6)

Thời hạn đăng kí nhận học bổng

 • Ưu tiên đăng kí sớm

3. Học viện Anh ngữ Philinter

Nội dung học bổng

 • Khi đăng kí khóa học 4-11 tuần: Tặng phí ghi danh $100.
 • Khi đăng kí khóa học từ 12 tuần trở lên: Tặng phí SSP 6500 Php
 • Lưu ý: Ưu đãi từ dành riêng cho học viên từ ASCI dịp “Ngày hội du học toàn cầu” ngày 20/04 và ngày 21/04

Thời hạn đăng kí nhận học bổng: Ưu tiên đăng kí sớm

Thời hạn nhập học

Nhập học trước 31/12/2019

Đăng ký du học tiếng Anh tại Cebu – Philippines tại đây

4. Học viện Anh ngữ CPILS

Nội dung học bổng

 • Khi đăng kí khóa học 4 tuần: Tặng 100$.
 • Khi đăng kí khóa học 8  tuần: Tặng 200$ + miễn phí phòng gym
 • Khi đăng kí khóa học 12 tuần: Tặng 300$ + được nâng cấp phòng ký túc xá và miễn phí phòng tập Gym.
 • Khi đăng kí khóa học 16 tuần: Tặng học bổng 400 USD, được nâng cấp phòng ký túc xá và miễn phí phòng tập Gym.
 • Mỗi 4 tuần tiếp theo: được tặng 100$/4 tuần

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Ưu tiên đăng kí sớm

Thời hạn nhập học

 • Nhập học từ ngày 26/08/2019 đến hết ngày 22/12/2019.

5. Học viện Anh ngữ IDEA

Nội dung học bổng

 • Học bổng $999 cho 4 tuần Khóa Value ESL ở KTX
 • Học bổng $1200 cho 4 tuần Khóa Value ESL ở khách sạn
 • Học bổng 3400$ cho 10 Tuần IELTS đảm bảo ( Phòng 4 KTX)
 • Lưu ý: Không áp dùng cùng lúc các chương trình ưu đãi khác

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Ưu tiên đăng kí sớm

Thời hạn nhập học

 • Từ 1/9/2019 Tới 31/12/2019

6. Học viện Anh ngữ CELLA

Nội dung học bổng

Học bổng của trường

 • Khi đăng kí khóa học 8 tuần sinh viên sẽ được giảm 100 USD
 • Khi đăng kí khóa học 12 tuần sinh viên sẽ được giảm 200 USD
 • Khi đăng kí khóa học 24 tuần sinh viên sẽ được giảm 500 USD
 • Giảm 100 USD cho khóa TESOL
 • Lưu ý: Không áp dụng cùng lúc 2 ưu đãi

Học bổng của ASCI Group

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Khi đăng kí khóa học 8 tuần trở lên, học viên sẽ được tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Lưu ý: Trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Ưu tiên đăng kí sớm

Số lượng học bổng

 • Đối với học bổng của trường: Ưu tiên đăng kí sớm
 • Đối với học bổng của ASCI Group: 2 học sinh

Thời hạn nhập học

 • Đối với học bổng của trường: Nhập học từ 01/09-30/11/2019
 • Đối với học bổng của ASCI Group: Nhập học từ 01/09-31/12/2019

Đăng ký du học tiếng Anh cùng Duhoctoancau.com tại đây

7. Hoc viện Anh ngữ CBOA

Nội dung học bổng

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Khi đăng kí khóa học 8 tuần trở lên, học viên sẽ được tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Lưu ý: Trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Ưu tiên đăng kí sớm

Số lượng học bổng

 • 2 học sinh

Thời hạn nhập học

 • Nhập học từ 01/09-31/12/2019

8. Học viện Anh ngữ EV

Nội dung học bổng

 • Ưu đãi riêng của ASCI: Khi đăng kí khóa học 8 tuần trở lên, học viên sẽ được tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Lưu ý: Trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Ưu tiên đăng kí sớm

Số lượng học bổng

 • 2 học sinh

Thời hạn nhập học

 • Nhập học từ 01/09-31/12/2019

Đăng ký du học tiếng Anh tại học viện anh ngữ EV tại đây

9. Học viện Anh ngữ Zen English

Nội dung học bổng

 • Học bổng 999$ trong 4 tuần áp dụng cho tất cả khóa học
 • Miễn phí đăng ký 100 usd + phí sách và phí pick up student tại sân bay.
 • Lưu ý: 8 giờ học mỗi ngày. Trong đó 6 giờ học 1:1 (Man to Man class)

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Ưu tiên đăng kí sớm

Thời gian nhập học

 • Nhập học trước 31/12/2019

10. Học viện Anh ngữ ZA English Mabolo

Nội dung học bổng

 • Tặng 15% trên tổng học phí và chi phí ăn ở, lên đến 180$-255$/ 4 tuần

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Từ nay-26/12/2019 (Đăng kí tối thiếu 4 tuần)

Thời gian nhập học

 • Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 30/12/2019

11. Học viện Anh ngữ 3D Academy

Nội dung học bổng

 • Khi đăng kí khóa Practical ESL, học viên sẽ được nhận học bổng trị giá 999$ cho 4 Tuần ( Gồm phí đăng kí, học phí, kí túc xá, bữa ăn, đón sân bay và các tiện ích..)

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Ưu tiên đăng kí sớm

Số lượng học bổng

 • 30 học sinh

Thời gian nhập học

 • Từ ngày 02/09 đến ngày 31/12/2019

Bạn có thể đăng ký ngay nhận hộc bổng Học viện anh ngữ 3D Academy tại đây

12. Học viện Anh ngữ QQEnglish

Nội dung học bổng

 • Khi đăng kí khóa 4 tuần, học viên sẽ được giảm 100 USD
 • Khi đăng kí khóa 8 tuần, học viên sẽ được giảm 200 USD
 • Khi đăng kí khóa 12 tuần, học viên sẽ được giảm 400 USD
 • Khi đăng kí khóa 16 tuần, học viên sẽ được giảm 600 USD
 • Lưu ý: Không áp dụng cho khóa IELTS, Super Light, Walk-in, Hotel plan

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Ưu tiên đăng kí sớm

Thời gian nhập học

 • Từ ngày 01/09 đến ngày 15/12/2019

13. Học viện Anh ngữ CDU ESL, OCG ACADEMY, I.BREEZE, OMGE ACADEMY

Nội dung học bổng

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Khi đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, học viên sẽ được tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Lưu ý: Trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8.

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Ưu tiên đăng kí sớm

Số lượng học bổng

 • 2 học sinh/ mỗi trường

Thời gian nhập học

 • Nhập học từ ngày 01/09 đến ngày 31/12/2019

14. Trường Anh ngữ Cebu Blue Ocean

Nội dung học bổng

 • Ưu đãi đăng ký sớm: Giảm 70 USD/ mỗi 4 tuần

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Đăng ký học trước 3 tháng khởi hành
 • Đăng ký muộn nhất 31/12/2019

Điều kiện nhận được học bổng

 • Đăng ký học 8 tuần hoặc hơn

Lưu ý: Ưu đãi cho học bổng 70$ không áp dụng cùng với chính sách ưu đãi đăng ký học dài hạn và các chương trình học bổng hoặc ưu đãi khác. Chính sách không áp dụng với học viên đang theo học tại trường và có thể kết thúc sớm khi phòng đã nhận đủ học viên.

Đăng ký ngay du học tiếng anh tại các trường thành phố Cebu – Philippines tại đây

Học bổng các trường tại thành phố Baguio

1. Học viện Anh ngữ Wales

Nội dung học bổng

 • Với khóa học 8 tuần, học viên sẽ được giảm 300 USD
 • Với khóa học 12 tuần, học viên sẽ được giảm 500 USD
 • Với khóa học 16 tuần, học viên sẽ được giảm 700 USD
 • Với khóa học 20 tuần, học viên sẽ được giảm 900 USD
 • Với khóa học 24 tuần, học viên sẽ được giảm 1,300 USD
 • Miễn lệ phí đăng ký 100 USD

Điều kiện được nhận học bổng

 • Học viên nhận học bổng viết bài cảm nhận về trường và Baguio

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Đăng ký từ ngày 1/8/2019 đến ngày 30/11/2019

Thời gian nhập học

 • Trong năm 2019

2. Học viện Anh ngữ PINES

Nội dung học bổng

Ưu đãi 60$ cho 4 tuần

Ưu đãi đăng kí sớm giảm 70$ cho mỗi 4 tuần khi:

 • Đăng ký học trước 3 tháng khởi hành
 • Đăng ký học 8 tuần hoặc hơn

Ưu đãi 200$ khi đăng kí khóa học 8 tuần hoặc hơn

Ưu đãi thêm: 

 • Nếu đăng ký khóa học trên 16 tuần, học viên sẽ được giảm thêm $50
 • Nếu đăng ký khóa học trên 20 tuần, học viên sẽ được giảm thêm $100
 • Nếu đăng ký khóa học trên 24 tuần, học viên sẽ được giảm thêm $150

Ưu đãi từ ASCI Group (chọn lọc sinh viên): giảm 10% học phí + ăn ở (sau khi trừ các ưu đãi khác)

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI TỪ ASCI GROUP TẠI ĐÂY

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Từ nay đến ngày 30/09/2019 (cho học bổng 60$)
 • Đăng ký muộn nhất 31/12/2019 (cho học bổng 70$)
 • Đăng ký muộn nhất 31/10/2019 (cho học bổng 200$)

Thời gian nhập học

 • Từ nay đến ngày 26/10/2019 (cho học bổng 60$)
 • Nhập học từ 1 – 31/12/2019 (cho học bổng 200$)

Lưu ý: Ưu đãi cho học bổng không áp dụng cùng với chính sách ưu đãi đăng ký học dài hạn và các chương trình học bổng hoặc ưu đãi khác. Chính sách không áp dụng với học viên đang theo học tại trường và có thể kết thúc sớm khi phòng đã nhận đủ học viên.

3. Học viện Anh ngữ TALK

Nội dung học bổng

 • Giảm 10% tổng học phí và ký túc xá (khi học viên đăng ký từ 4 đến 12 tuần)
 • Giảm 15% tổng học phí và ký túc xá (khi học viên đăng ký trên 12 tuần)
 • Học viên đăng ký khoá học IELTS đảm bảo nếu chưa đủ điểm 4.0 sẽ được nhà trường miễn phí chi phí ăn ở, chỉ phải đóng học phí cho khoá INTENSIVE IELTS là 850 USD/4 tuần và các chi phí địa phương khác

Điều kiện nhận được học bổng

 • Học viên nhận học bổng viết 1 bài cảm nhận về trường

Thời hạn đăng kí học bổng

 • Đăng kí trước ngày 31/07/2019

Thời hạn nhập học

 • Nhập học từ ngày 01/09/2019 đến ngày 30/11/2019

4. Học viện Anh ngữ JIC

Nội dung học bổng

 • Ưu đãi thường: 100$/ 4 tuần
 • Học bổng: 150$/ 4 tuần (chỉ dành cho 7 học viên)

Thời hạn đăng kí

 • Đối với ưu đãi thường: Ưu tiên đăng kí sớm
 • Đối với học bổng: Đăng ký và nhập học trước 29/9/2019

Thời hạn nhập học

 • Đối với ưu đãi thường: Ưu tiên đăng kí sớm
 • Đối với học bổng: Đăng ký và nhập học trước 29/9/2019

5. Học viện Anh ngữ A&J 

Nội dung học bổng

 • Đối với khóa học 4 tuần giảm 120 USD
 • Đối với khóa học 8 tuần giảm 600 USD
 • Đối với khóa học 12 tuần giảm 900 USD
 • Đối với khóa học 16 tuần giảm 1,200 USD
 • Đối với khóa học 20 tuần giảm 1,500 USD
 • Đối với khóa học 24 tuần giảm 1,800 USD
 • Học viên đăng ký khoá học IELTS đảm bảo nếu chưa đủ điểm 4.0 sẽ được nhà trường miễn phí học phí cho đến khi đạt đầu vào, chỉ đóng ăn ở và hành chính

Điều kiện được nhận học bổng

 • Học viên phải làm review về trường 2 lần/tuần

Thời hạn đăng kí

 • Trước ngày 31/09/2019

Thời hạn nhập học

 • Trong năm 2019

 Để biết bạn có đủ trình độ đầu vào để tham gia các khóa học IELTS đảm bảo chỉ từ 8 tuần tăng từ 1 – 2 band điểm, đăng ký ngay bên dưới để được làm test đầu vào 4 kỹ năng hoàn toàn miễn phí nhé. 

Ưu đãi đặc biệt khi nộp hồ sơ du học tiếng Anh Philippines tại ASCI

 • Miễn phí tư vấn; phí dịch thuật và dịch vụ phí – khách hàng sẽ không phải đóng phí nào cho ASCI
 • Tặng Gói định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên muốn đi du học dài hạn sau này (duy nhất tại ASCI) trị giá 5 triệu đồng
 • Kiểm tra tiếng Anh 4 trình độ miễn phí, lên lộ trình học tập hợp lý nhất bởi đội ngũ tư vấn viên trình độ IELTS 6.5 trở lên
 • Ưu đãi học bổng đảm bảo chi phí tốt nhất lên đến 300 USD/ tháng học
 • Miễn phí dịch vụ tiễn, làm thủ tục tại sân bay Việt Nam 
 • Tặng các khoá học kỹ năng mềm: Sẵn sàng trước khi du học (Pre-depature), Sơ cứu y tế, Văn hoá giao tiếp trên bàn tiệc

Để biết thêm thông tin chi tiết về du học tiếng Anh tại Philippines, phụ huynh và học sinh liên hệ tới Duhoctoancau.com của Tư vấn Giáo Dục ASCI bằng cách nhấp vào phần đăng ký tư vấn bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với hotline: 0981.612.963.

Duhoctoancau.com – là một sản phẩm của ASCI Group trong lĩnh vực du học. Là đơn vị số 1 tại Việt Nam trong tư vấn du học, chúng tôi là tổ chức tư vấn giáo dục duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ hướng nghiệp quốc tế dựa trên nghiên cứu từng cá thể học sinh. Chúng tôi cam kết 100% chuyên gia tư vấn đạt bộ tiêu chuẩn ICC.

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798