Australia cấp 260 tỉ đồng học bổng cho Việt Nam

Đại sứ Australia tại Việt Nam vừa công bố “Chương trình học bổng Australia dành cho Việt Nam năm 2008”. Hơn 240 ứng viên Việt Nam sẽ được lựa chọn với khoản đầu tư hơn 20 triệu AUD (tương đương 260 tỉ đồng Việt Nam).

(c) Jon FeingershModel ReleasedProperty Released

Chương trình học bổng Australia bao gồm:

Chương trình học bổng Endeavour do Bộ Giáo dục – Khoa học và Đào tạo Australia có văn phòng đại diện tại Việt Nam là Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia (AEI) quản lý. Đây là chương trình có tính cạnh tranh cao, uy tín và dựa trên năng lực của các ứng viên.
Học bổng Năng lực Lãnh đạo Australia (ALA) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) quản lý. Học bổng Phát triển Australia (ADS) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) quản lý.
Đối tượng nhận học bổng sẽ được lựa từ chọn nhiều lĩnh vực cạnh tranh trên cơ sở thể hiện kết quả học tập, năng lực lãnh đạo, tiềm năng để họ tác động tích cực đối với vấn đề phát triển.
Học bổng này có thể mở cho tất cả các ngành học. Tuy nhiên, các ngành học có liên quan đến lợi ích khu vực như thương mại quốc tế, bệnh dịch, an ninh và sự thay đổi khí hậu (bao gồm cả năng lượng sạch) sẽ được ưu tiên.
Để biết thêm thông tin về chương trình này, truy cập vào trang web: www.australianscholarships.gov.au
Được biết, trong vòng năm năm tới, số lượng học bổng Australia dành cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ tăng lên gấp đôi, khoảng 19.000 suất học bổng trị giá 1,4 tỉ AUD (tương đương với 17.080 tỉ đồng Việt Nam).

Bình luận của bạn

*

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798