Du học Singapore

Phương hỏi 10 tháng trước

Chào công ty ! Sang năm tốt nghiệp thpt xong em tính đi học tiếng 1 năm, khoảng tháng 7 mới có bằng tốt nghiệp thì lúc đó còn đăng ký kịp học bổng 50% học phí không ? yêu cầu học bổng đó như thế nào ?

0944 788 798