Du học Philippines

Trương Xuân Quyết hỏi 3 tuần trước

Em muốn đi du học Philippines cho em hỏi là khi phỏng vấn có đòi hỏi trả lời phỏng vấn bằng tiếng anh không

0944 788 798