Học bổng 2023 tại Macquarie University

Đại học Macquarie, Sydney được công nhận trên toàn cầu về tính ưu việt trong các ngành nghiên cứu then chốt, cũng như đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp nằm trong số những chuyên gia được săn đón nhiều nhất thế giới.