HỌC BỔNG du học Tiếng Anh Philippines mùa xuân 2020

Duhoctoancau.com từ duhoctoancau.com Group trân trọng thông báo tới quý phụ huynh và các bạn học sinh học bổng của chương trình du học tiếng Anh tại Philippines. 

Nhiều học bổng mùa xuân chương trình học tiếng anh tại Philippines Nhiều học bổng mùa xuân chương trình học tiếng anh tại Philippines

Học bổng các trường thành phố Cebu

 1. Học viện Anh ngữ SMEAG

Nội dung học bổng

Học bổng của duhoctoancau.com Group

 • Tặng 300 USD
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí từ 8 tuần trở lên, nhập học trước 31/05/2020
 • Tặng Voucher Island Hopping 1800 Pesos, 2 tuần học Online ( 25p/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6)
 • Ưu tiên đăng kí sớm
 1. Học viện Anh ngữ I.Breeze

Học bổng của trường

 • Đăng kí khóa học 4 tuần: Tặng phí ghi danh+ phí pick up sân bay
 • Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên: Tặng thêm 100$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí trước 31/01/2020, nhập học trước 31/03/2020

Học bổng của duhoctoancau.com Group

Học bổng 1:

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 2 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng 200 USD
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ CG Sparta và Banilad

Học bổng của trường

 • Đăng kí 4 tuần: Tặng 100 USD
 • Đăng kí 8 tuần: Tặng 200 USD
 • Đăng kí 12 tuần: Tặng 350 USD
 • Đăng kí 16 tuần: Tặng 500 USD
 • Đăng kí 20 tuần: Tặng 650 USD
 • Đăng kí 24 tuần: Tặng 800 USD
 • Tặng voucher Tiki 500,000 vnđ cho mỗi 4 tuần đăng ký (nhập học trước 31/5/2020)
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí trước 31/12/2020, không giới hạn ngày nhập học

Học bổng của duhoctoancau.com Group

Học bổng 1:

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 2 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng voucher 100$, 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ CPILS

Nội dung học bổng

Học bổng của trường

 • Tặng 50 USD/ mỗi 4 tuần
 • Miễn phí phòng Gym & Nâng cấp từ phòng 4 lên phòng 3 hoặc từ phòng 3 lên phòng 2
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học từ 05/01/2020- 17/04/2020

Học bổng của duhoctoancau.com Group

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng voucher 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ IDEA

Nội dung học bổng

 • Đăng kí 4 tuần: Tặng 10% (học phí + ăn ở)
 • Đăng kí 8 tuần: Tặng 10% (học phí+ ăn ở) và tặng thêm 1 lớp 1:1 mỗi ngày
 • Đăng kí 12 tuần: Tặng 10% (học phí+ ăn ở) + 1 tuần học phí+ ăn ở và tặng thêm 1 lớp 1:1 mỗi ngày.
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí trước 31/12/2019)
 • Chương trình không áp dụng cho tháng 7,8, cho khóa Value ESL và khóa đảm bảo điểm số
 1. Học viện Anh ngữ CELLA

Nội dung học bổng

Học bổng của trường

 • Khi đăng kí khóa học 4 tuần sẽ được giảm 100 USD
 • Khi đăng kí khóa học 8 tuần sẽ được giảm 200 USD
 • Khi đăng kí khóa học 12 tuần trở lên sẽ được giảm 300 USD
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học từ 01/03/2020- 30/05/2020

Học bổng của duhoctoancau.com Group

Học bổng 1:

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 2 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng 200 USD
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020
 • Số lượng: 1 học sinh duy nhất
 1. Học viện Anh ngữ CBOA

Nội dung học bổng

Học bổng của trường

 • Tặng 70$/mỗi 4 tuần và tặng thêm 100$ nếu nhập học vào ngày 15/02/2020
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí ít nhất trước 3 tháng so với ngày nhập học

 

Học bổng của duhoctoancau.com Group

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 2 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng 200 USD
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020
 • Số lượng: 1 học sinh duy nhất
 1. Học viện Anh ngữ EV

Học bổng của duhoctoancau.com Group

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 1 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng 200 USD
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020
 • Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 

 1. Học viện Anh ngữ Zen English

Nội dung học bổng

 • Học bổng 999$ trong 4 tuần áp dụng cho tất cả khóa học
 • Miễn phí đăng ký 150 usd + phí sách, phí quản lí học viên và phí pick up student tại sân bay.
 • Lưu ý: 8 giờ học mỗi ngày. Trong đó 6 giờ học 1:1 (Man to Man class)
 • Điều kiện áp dụng: Ưu tiên đăng kí sớm vì số lượng có hạn
 1. Học viện Anh ngữ ZA English Mabolo

Nội dung học bổng

 • Tặng 10% trên tổng học phí và chi phí ăn ở cho khóa học từ 4 tuần trở lên, lên đến 180$-255$/ 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí trước 29/05/2020 và nhập học từ 01/04/2020-01/06/2020
 1. Học viện Anh ngữ 3D Academy

 • Học bổng 999$ trong 4 tuần áp dụng cho khóa Practical ESL
 • Tặng phí ghi danh và phí đón từ sân bay về trường
 • Nhập học các ngày trong năm 2020 ngoại trừ thời gian từ 04/02/2020-13/03/2020 và 29/06/2020-11/09/2020
 1. Học viện Anh ngữ IMS Banilad và IMS Ayala

Nội dung học bổng

Học bổng của trường dành cho khóa Premium ESL

 • Phòng bốn: 999 USD/ 4 tuần và Phòng ba: 1,111 USD/ 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học từ ngày 01/02 đến ngày 30/05/2020, đăng ký trước 04/05/2020
 1. Học viện Anh ngữ OMGE ACADEMY

Học bổng của trường

 • Khóa ESL: Học phí 777 USD/ 4 tuần
 • Khóa IELTS/ TOEIC: Học phí 999 USD/ 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học trong các tháng 3,4,5,9,10,11,12 ( Nếu đăng kí 20 tuần trở lên thì không giới hạn thời gian nhập học)

 

Học bổng của duhoctoancau.com Group

Học bổng 1:

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 2 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng voucher 100$, 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

=> Đăng ký ngay để nhận học bổng từ các trường Anh ngữ tại thành Cebu

Học bổng các trường tại thành phố Baguio

1.Học viện Anh ngữ Help Longlong

Học bổng của trường

 • Tặng 100$/mỗi 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học từ 02/02/2020-11/05/2020

Học bổng của duhoctoancau.com Group

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng thêm 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ PINES Main và PINES Chapis

Nội dung học bổng

Học bổng của trường

 • Tặng 70$/mỗi 4 tuần và tặng thêm 100$ nếu nhập học vào ngày 15/02/2020
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí ít nhất trước 3 tháng so với ngày nhập học

Ưu đãi từ duhoctoancau.com Group (chọn lọc sinh viên): giảm 10% học phí + ăn ở (sau khi trừ các ưu đãi khác)

 1. Học viện Anh ngữ TALK

Học bổng của trường

 • Tặng 100$/mỗi 4 tuần ( Nhập học từ tháng 1/2020- tháng 5/2020)
 • Tặng 150$/ mỗi 4 tuần ( Nhập học từ tháng 10/2020- tháng 12/2020)
 • Tặng 100$/12 tuần nhập học tháng 8 và 100$/8 tuần nhập học tháng 9, cứ mỗi 4 tuần sau đó được tặng thêm 100$
 • Nếu đăng kí trước so với ngày nhập học 8 tuần sẽ được giảm thêm 50$/mỗi 4 tuần, áp dụng cũng tất cả ưu đãi trên

 

Học bổng của duhoctoancau.com Group

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng thêm 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ JIC

Học bổng của trường

 • Tặng 100$/mỗi 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí từ 01/12/2019-26/04/2020 và nhập học từ 05/01/2020-26/04/2020

 

Học bổng của duhoctoancau.com Group

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng thêm 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ A&J 

Nội dung học bổng

 • Đối với khóa học 4 tuần giảm 120 USD
 • Đối với khóa học 8 tuần giảm 600 USD
 • Đối với khóa học 12 tuần giảm 900 USD
 • Đối với khóa học 16 tuần giảm 1,200 USD
 • Đối với khóa học 20 tuần giảm 1,500 USD
 • Đối với khóa học 24 tuần giảm 1,800 USD
 • Học viên đăng ký khoá học IELTS đảm bảo nếu chưa đủ điểm 4.0 sẽ được nhà trường miễn phí học phí cho đến khi đạt đầu vào, chỉ đóng ăn ở và hành chính
 • Thời hạn nhập học
 • Trong năm 2020

 Để biết bạn có đủ trình độ đầu vào để tham gia các khóa học IELTS đảm bảo chỉ từ 8 tuần tăng từ 1 – 2 band điểm, đăng ký ngay bên dưới để được làm test đầu vào 4 kỹ năng hoàn toàn miễn phí nhé. 

 1. Học viện Anh ngữ BECI

Học bổng của trường

 • Tặng 50$/mỗi 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học từ 22/12/2020-18/01/2020

 

Học bổng của duhoctoancau.com Group

 • Ưu đãi riêng của duhoctoancau.com Group: Tặng thêm 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

=> Đăng ký ngay để nhận  suất học bổng từ các trường Anh ngữ Baguio và  học bổng từ duhoctoancau.com Group cho năm học 2020

Ưu đãi đặc biệt khi nộp hồ sơ du học tiếng Anh Philippines tại duhoctoancau.com

 • Miễn phí tư vấn; phí dịch thuật và dịch vụ phí – khách hàng sẽ không phải đóng phí nào cho duhoctoancau.com
 • Tặng Gói định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên muốn đi du học dài hạn sau này (duy nhất tại duhoctoancau.com) trị giá 5 triệu đồng
 • Kiểm tra tiếng Anh 4 trình độ miễn phí, lên lộ trình học tập hợp lý nhất bởi đội ngũ tư vấn viên trình độ IELTS 6.5 trở lên
 • Ưu đãi học bổng đảm bảo chi phí tốt nhất lên đến 300 USD/ tháng học
 • Miễn phí dịch vụ tiễn, làm thủ tục tại sân bay Việt Nam 
 • Tặng các khoá học kỹ năng mềm: Sẵn sàng trước khi du học (Pre-depature), Sơ cứu y tế, Văn hoá giao tiếp trên bàn tiệc

Để biết thêm thông tin chi tiết về du học tiếng Anh tại Philippines, phụ huynh và học sinh liên hệ tới Duhoctoancau.com của Tư vấn Giáo Dục duhoctoancau.com bằng cách nhấp vào phần đăng ký tư vấn bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với hotline: 0944.788.79

■         Duhoctoancau.com trực thuộc duhoctoancau.com Group với 15 năm kinh nghiệm tư vấn du học các nước, Duhoctoancau.com tự tin với vị trí số 1 tại Việt Nam về tư vấn luyện IELTS tại Philippines.

■         Ngoài tư vấn chọn chương trình học phù hợp, đội ngũ tư vấn viên nhiều kinh nghiệm của duhoctoancau.com còn đưa ra lộ trình học tiếng Anh và luyện IELTS hiệu quả, cam kết đầu ra và tỷ lệ đạt visa du học cao tại các nước Mỹ, Canada, Anh, Úc, Singapore…

■         Không chỉ tư vấn, chúng tôi cam kết hỗ trợ 100% các vấn đề liên quan đến visa và làm thủ tục du học. Chúng tôi liên tục mở rộng mạng lưới hợp tác với các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc về dịch vụ tư vấn du học Philippines. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0944.788.798

 

Đặt lịch tư vấn

duhoctoancau.com - Đơn vị tư vấn du học chuyên sâu về định hướng nghề nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong hoàn thiện hồ sơ thủ tục giúp các cá nhân du học thành công. 
Hãy nhanh chóng liên hệ với duhoctoancau.com theo Hotline 0944.788.798 hoặc nhấn nút đăng ký tư vấn để nhận tư vấn lộ trình du học tiết kiệm - hiệu quả ngay hôm nay.
Địa chỉ liên hệ:
  71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  77 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, HCM

Điểm đến du học phù hợp với bạn?

Những điều cần biết

Bạn có nhận thấy con mình nằm trong số các trường hợp dưới đây:

 • Lựa chọn nghề theo sở thích và nhu cầu thị trường
 • Định hướng nghề theo ý muốn và truyền thống gia đình
 • Lựa chọn ngành học theo tiêu chuẩn “đủ điều kiện đầu vào”

Và kết quả là:

 • Thất nghiệp, loay hoay tìm việc khi nhu cầu thị trường thay đổi
 • Dễ chán nản vì nhận ra công việc không như tưởng tượng
 • Không đủ đam mê,nhiệt huyết để theo nghề và vươn tới thành công.

Hơn 15 năm trăn trở với hướng nghiệp, đặc biệt là khi tiếp cận với nhiều chương trình hướng nghiệp tại các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Pháp… nơi mà công tác hướng nghiệp được thực hiện rất sớm từ khi các em học sinh còn học mầm non và tiểu học, duhoctoancau.com đã quyết định theo đuổi đến tận cùng giá trị cốt lõi về giáo dục. Đó là việc hướng nghiệp quốc tế và tư vấn lựa chọn nghề nghiệp trước khi hỗ trợ tư vấn du học các nước.

 • Hiểu rõ năng lực, điểm mạnh, điểm yếu để từ đó phát huy thế mạnh, cải thiện điểm yếu nhằm hoàn thiện bản thân;
 • Lựa chọn được ngành học phù hợp tối ưu với bản thân;
 • Lựa chọn được đất nước, trường học, chương trình học phù hợp và tiết kiệm nhất;
 • Trang bị các bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn cần thiết cho nghề nghiệp;
 • Trang bị đầy đủ kỹ năng trong quá trình học tập bắt đầu bằng việc lập kế hoạch phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết cho tương lai;
 • Xây dựng được sự nghiệp thành công.

duhoctoancau.com cung cấp dịch vụ tư vấn du học Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc và các nước khác cho sinh viên và phụ huynh có nhu cầu.
- Tư vấn - xác định mục tiêu du học.
- Tư vấn chọn trường, chọn ngành học phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của học sinh
- Tư vấn các chương trình: trung học công lập, trung học nội trú, cao đẳng, cao đẳng cộng đồng, đại học, thạc sỹ (bao gồm MBA), tiến sỹ với hệ thống hơn 1200 đối tác giáo dục ---- Tư vấn các thông tin về học bổng/hỗ trợ tài chính phù hợp (các suất học bổng thông thường, hoặc theo chương trình đặc biệt dành cho học sinh giỏi - khá - trung bình)
- Hướng dẫn trình bày Study Plan đầy đủ và ấn tượng.
Chúng tôi sở hữu nhân sự lâu năm trong ngành giáo dục với đầy đủ chứng chỉ ICC về tư vấn và hàng nghìn ca hồ sơ khó. Điều chúng tôi có thể làm là vận dụng kinh nghiệm và sự thấu hiểu của mình vào công việc.

Với 17 năm kinh nghiệm và giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên du học thành công trên khắp thế giới, duhoctoancau.com biết cần phải làm gì để bạn có 1 bộ hồ sơ học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng và truyền đạt một cách đầy đủ nhất đến với nhà trường
- Kiểm tra trình độ ngoại ngữ miễn phí, tư vấn lộ trình luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ và kĩ năng cần thiết
- Dịch thuật đa ngôn ngữ.
- Tư vấn, cung cấp tài liệu, chọn trường, thi học bổng phù hợp với năng lực.
- Tư vấn lộ trình du học và định cư phù hợp.
- Xin thư mời nhập học các trường, hướng dẫn thủ tục tài chính, xin Visa du học, thăm thân, công tác.
- Luyện phỏng vấn visa
- Hướng dẫn xây dựng bài luận cá nhân xin học bổng xuất sắc.
- Hướng dẫn đóng học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh.
- Hỗ trợ nhà ở, đặt vé máy bay, đưa đón sân bay.
- Mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho du học sinh.

Dù học ở Việt Nam hay nước ngoài, bạn đều cần thành thạo rất nhiều kỹ năng để ứng dụng trong học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên một khi đã chọn du học thì việc sở hữu những kỹ năng mềm càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi cung cấp các kỹ năng để du học sinh vượt qua được giai đoạn sống và học tập ở môi trường mới:
- Kỹ năng sinh tồn - first aid skills
- Giao tiếp để thành công - Communication skills
- Văn hoá giao tiếp trên bàn tiệc - Table dining skills
- Hướng dẫn trước khi bay - Pre-depature

Bắt đầu hành trình du học, là một sinh viên quốc tế, bạn sẽ phải học tập và sinh sống ở một nơi rất xa xôi. Không ít du học sinh có những bỡ ngỡ khi đặt chân đến vùng đất mới. duhoctoancau.com sẽ luôn đồng hành cùng du học sinh trên hành trình học tập và tìm kiếm những cơ hội mới tại nước ngoài:
- Sắp xếp đón tiễn tại sân bay
- Cập nhật thông tin liên tục từ trường tới phụ huynh và học sinh
- Hỗ trợ hồ sơ thăm thân cho phụ huynh
- Hỗ trợ gia đình và học sinh trong quá trình học tập tại nước ngoài về thủ tục học tập tại trường, chuyển trường.
- Hướng dẫn hồ sơ pháp lý, xin gia hạn Visa qua Email/Facebook/Viber/Zalo 24/7.

Liên hệ chuyên gia tư vấn du học

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào: