HỌC BỔNG du học Tiếng Anh Philippines mùa xuân 2020

Duhoctoancau.com từ ASCI Group trân trọng thông báo tới quý phụ huynh và các bạn học sinh học bổng của chương trình du học tiếng Anh tại Philippines. 

Nhiều học bổng mùa xuân chương trình học tiếng anh tại Philippines

Nhiều học bổng mùa xuân chương trình học tiếng anh tại Philippines

Học bổng các trường thành phố Cebu

 1. Học viện Anh ngữ SMEAG

Nội dung học bổng

Học bổng của ASCI Group

 • Tặng 300 USD
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí từ 8 tuần trở lên, nhập học trước 31/05/2020
 • Tặng Voucher Island Hopping 1800 Pesos, 2 tuần học Online ( 25p/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6)
 • Ưu tiên đăng kí sớm
 1. Học viện Anh ngữ I.Breeze

Học bổng của trường

 • Đăng kí khóa học 4 tuần: Tặng phí ghi danh+ phí pick up sân bay
 • Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên: Tặng thêm 100$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí trước 31/01/2020, nhập học trước 31/03/2020

Học bổng của ASCI Group

Học bổng 1:

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 2 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng 200 USD
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ CG Sparta và Banilad

Học bổng của trường

 • Đăng kí 4 tuần: Tặng 100 USD
 • Đăng kí 8 tuần: Tặng 200 USD
 • Đăng kí 12 tuần: Tặng 350 USD
 • Đăng kí 16 tuần: Tặng 500 USD
 • Đăng kí 20 tuần: Tặng 650 USD
 • Đăng kí 24 tuần: Tặng 800 USD
 • Tặng voucher Tiki 500,000 vnđ cho mỗi 4 tuần đăng ký (nhập học trước 31/5/2020)
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí trước 31/12/2020, không giới hạn ngày nhập học

Học bổng của ASCI Group

Học bổng 1:

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 2 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng voucher 100$, 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ CPILS

Nội dung học bổng

Học bổng của trường

 • Tặng 50 USD/ mỗi 4 tuần
 • Miễn phí phòng Gym & Nâng cấp từ phòng 4 lên phòng 3 hoặc từ phòng 3 lên phòng 2
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học từ 05/01/2020- 17/04/2020

Học bổng của ASCI Group

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng voucher 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ IDEA

Nội dung học bổng

 • Đăng kí 4 tuần: Tặng 10% (học phí + ăn ở)
 • Đăng kí 8 tuần: Tặng 10% (học phí+ ăn ở) và tặng thêm 1 lớp 1:1 mỗi ngày
 • Đăng kí 12 tuần: Tặng 10% (học phí+ ăn ở) + 1 tuần học phí+ ăn ở và tặng thêm 1 lớp 1:1 mỗi ngày.
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí trước 31/12/2019)
 • Chương trình không áp dụng cho tháng 7,8, cho khóa Value ESL và khóa đảm bảo điểm số
 1. Học viện Anh ngữ CELLA

Nội dung học bổng

Học bổng của trường

 • Khi đăng kí khóa học 4 tuần sẽ được giảm 100 USD
 • Khi đăng kí khóa học 8 tuần sẽ được giảm 200 USD
 • Khi đăng kí khóa học 12 tuần trở lên sẽ được giảm 300 USD
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học từ 01/03/2020- 30/05/2020

Học bổng của ASCI Group

Học bổng 1:

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 2 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng 200 USD
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020
 • Số lượng: 1 học sinh duy nhất
 1. Học viện Anh ngữ CBOA

Nội dung học bổng

Học bổng của trường

 • Tặng 70$/mỗi 4 tuần và tặng thêm 100$ nếu nhập học vào ngày 15/02/2020
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí ít nhất trước 3 tháng so với ngày nhập học

 

Học bổng của ASCI Group

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 2 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng 200 USD
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020
 • Số lượng: 1 học sinh duy nhất
 1. Học viện Anh ngữ EV

Học bổng của ASCI Group

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 1 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng 200 USD
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020
 • Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 

 1. Học viện Anh ngữ Zen English

Nội dung học bổng

 • Học bổng 999$ trong 4 tuần áp dụng cho tất cả khóa học
 • Miễn phí đăng ký 150 usd + phí sách, phí quản lí học viên và phí pick up student tại sân bay.
 • Lưu ý: 8 giờ học mỗi ngày. Trong đó 6 giờ học 1:1 (Man to Man class)
 • Điều kiện áp dụng: Ưu tiên đăng kí sớm vì số lượng có hạn
 1. Học viện Anh ngữ ZA English Mabolo

Nội dung học bổng

 • Tặng 10% trên tổng học phí và chi phí ăn ở cho khóa học từ 4 tuần trở lên, lên đến 180$-255$/ 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí trước 29/05/2020 và nhập học từ 01/04/2020-01/06/2020
 1. Học viện Anh ngữ 3D Academy

 • Học bổng 999$ trong 4 tuần áp dụng cho khóa Practical ESL
 • Tặng phí ghi danh và phí đón từ sân bay về trường
 • Nhập học các ngày trong năm 2020 ngoại trừ thời gian từ 04/02/2020-13/03/2020 và 29/06/2020-11/09/2020
 1. Học viện Anh ngữ IMS Banilad và IMS Ayala

Nội dung học bổng

Học bổng của trường dành cho khóa Premium ESL

 • Phòng bốn: 999 USD/ 4 tuần và Phòng ba: 1,111 USD/ 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học từ ngày 01/02 đến ngày 30/05/2020, đăng ký trước 04/05/2020
 1. Học viện Anh ngữ OMGE ACADEMY

Học bổng của trường

 • Khóa ESL: Học phí 777 USD/ 4 tuần
 • Khóa IELTS/ TOEIC: Học phí 999 USD/ 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học trong các tháng 3,4,5,9,10,11,12 ( Nếu đăng kí 20 tuần trở lên thì không giới hạn thời gian nhập học)

 

Học bổng của ASCI Group

Học bổng 1:

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng 2 tuần học phí lên đến 500$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 8 tuần trở lên, trừ thời gian nhập học tháng 7 và tháng 8. 
 • Thời hạn đăng kí: Trước 31/12/2019
 • Số lượng: 2 học sinh duy nhất

Học bổng 2:

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng voucher 100$, 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

=> Đăng ký ngay để nhận học bổng từ các trường Anh ngữ tại thành Cebu

Học bổng các trường tại thành phố Baguio

1.Học viện Anh ngữ Help Longlong

Học bổng của trường

 • Tặng 100$/mỗi 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học từ 02/02/2020-11/05/2020

Học bổng của ASCI Group

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng thêm 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ PINES Main và PINES Chapis

Nội dung học bổng

Học bổng của trường

 • Tặng 70$/mỗi 4 tuần và tặng thêm 100$ nếu nhập học vào ngày 15/02/2020
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí ít nhất trước 3 tháng so với ngày nhập học

Ưu đãi từ ASCI Group (chọn lọc sinh viên): giảm 10% học phí + ăn ở (sau khi trừ các ưu đãi khác)

 1. Học viện Anh ngữ TALK

Học bổng của trường

 • Tặng 100$/mỗi 4 tuần ( Nhập học từ tháng 1/2020- tháng 5/2020)
 • Tặng 150$/ mỗi 4 tuần ( Nhập học từ tháng 10/2020- tháng 12/2020)
 • Tặng 100$/12 tuần nhập học tháng 8 và 100$/8 tuần nhập học tháng 9, cứ mỗi 4 tuần sau đó được tặng thêm 100$
 • Nếu đăng kí trước so với ngày nhập học 8 tuần sẽ được giảm thêm 50$/mỗi 4 tuần, áp dụng cũng tất cả ưu đãi trên

 

Học bổng của ASCI Group

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng thêm 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ JIC

Học bổng của trường

 • Tặng 100$/mỗi 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí từ 01/12/2019-26/04/2020 và nhập học từ 05/01/2020-26/04/2020

 

Học bổng của ASCI Group

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng thêm 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

 1. Học viện Anh ngữ A&J 

Nội dung học bổng

 • Đối với khóa học 4 tuần giảm 120 USD
 • Đối với khóa học 8 tuần giảm 600 USD
 • Đối với khóa học 12 tuần giảm 900 USD
 • Đối với khóa học 16 tuần giảm 1,200 USD
 • Đối với khóa học 20 tuần giảm 1,500 USD
 • Đối với khóa học 24 tuần giảm 1,800 USD
 • Học viên đăng ký khoá học IELTS đảm bảo nếu chưa đủ điểm 4.0 sẽ được nhà trường miễn phí học phí cho đến khi đạt đầu vào, chỉ đóng ăn ở và hành chính
 • Thời hạn nhập học
 • Trong năm 2020

 Để biết bạn có đủ trình độ đầu vào để tham gia các khóa học IELTS đảm bảo chỉ từ 8 tuần tăng từ 1 – 2 band điểm, đăng ký ngay bên dưới để được làm test đầu vào 4 kỹ năng hoàn toàn miễn phí nhé. 

 1. Học viện Anh ngữ BECI

Học bổng của trường

 • Tặng 50$/mỗi 4 tuần
 • Điều kiện áp dụng: Nhập học từ 22/12/2020-18/01/2020

 

Học bổng của ASCI Group

 • Ưu đãi riêng của ASCI Group: Tặng thêm 200$
 • Điều kiện áp dụng: Đăng kí khóa học từ 4 tuần trở lên, nhập học trước 31/03/2020

Số lượng: 1 học sinh duy nhất

=> Đăng ký ngay để nhận  suất học bổng từ các trường Anh ngữ Baguio và  học bổng từ ASCI Group cho năm học 2020

Ưu đãi đặc biệt khi nộp hồ sơ du học tiếng Anh Philippines tại ASCI

 • Miễn phí tư vấn; phí dịch thuật và dịch vụ phí – khách hàng sẽ không phải đóng phí nào cho ASCI
 • Tặng Gói định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên muốn đi du học dài hạn sau này (duy nhất tại ASCI) trị giá 5 triệu đồng
 • Kiểm tra tiếng Anh 4 trình độ miễn phí, lên lộ trình học tập hợp lý nhất bởi đội ngũ tư vấn viên trình độ IELTS 6.5 trở lên
 • Ưu đãi học bổng đảm bảo chi phí tốt nhất lên đến 300 USD/ tháng học
 • Miễn phí dịch vụ tiễn, làm thủ tục tại sân bay Việt Nam 
 • Tặng các khoá học kỹ năng mềm: Sẵn sàng trước khi du học (Pre-depature), Sơ cứu y tế, Văn hoá giao tiếp trên bàn tiệc

Để biết thêm thông tin chi tiết về du học tiếng Anh tại Philippines, phụ huynh và học sinh liên hệ tới Duhoctoancau.com của Tư vấn Giáo Dục ASCI bằng cách nhấp vào phần đăng ký tư vấn bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với hotline: 0944.788.79

■         Duhoctoancau.com trực thuộc ASCI Group với 15 năm kinh nghiệm tư vấn du học các nước, Duhoctoancau.com tự tin với vị trí số 1 tại Việt Nam về tư vấn luyện IELTS tại Philippines.

■         Ngoài tư vấn chọn chương trình học phù hợp, đội ngũ tư vấn viên nhiều kinh nghiệm của duhoctoancau.com còn đưa ra lộ trình học tiếng Anh và luyện IELTS hiệu quả, cam kết đầu ra và tỷ lệ đạt visa du học cao tại các nước Mỹ, Canada, Anh, Úc, Singapore…

■         Không chỉ tư vấn, chúng tôi cam kết hỗ trợ 100% các vấn đề liên quan đến visa và làm thủ tục du học. Chúng tôi liên tục mở rộng mạng lưới hợp tác với các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc về dịch vụ tư vấn du học Philippines. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0944.788.798

 

Đăng ký tư vấn nhanh

0944 788 798